WOZ / OZB

WOZ te hoog/OZB niet juist? Maak bezwaar!

Sportcomplexen worden door gemeenten geautomatiseerd voorzien van een WOZ-waarde. Vaak wordt met bijzondere omstandigheden, zoals de soort ondergrond van speelvelden, de onderhoudstoestand, de leeftijd van de gebouwen en de bezettingsgraad onvoldoende rekening gehouden. Het resultaat is een te hoge WOZ-waarde en dus hoge lokale lasten voor een vereniging. De vereniging kan zelf bezwaar maken ten deze WOZ-waarde, maar dat neemt vaak veel tijd in beslag en verenigen hebben vaak de kennis niet.

Om meer inzicht te krijgen in de WOZ, OZB en het maken van bezwaar is het KNKV een partnership aangegaan met WOZ Consultants. WOZ Consultants heeft zich gespecialiseerd in het waarderen in het kader van de Wet WOZ. Door jaren ervaring en kennis kunnen wij de WOZ-waarde van jouw sportcomplex onder de loep nemen en daar waar nodig bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Je stuurt de ontvangen aanslag samen met een getekende machtiging en overeenkomst naar WOZ-Consultants toe.
  • Stap 2: Zij maken een persoonlijk digitaal dossier aan die je middels inloggegevens 24/7 kunt inzien.
  • Stap 3: De bezwaartermijn wordt eerst door WOZ Consultants veiliggesteld.
  • Stap 4: Vervolgens beoordeelt een WOZ-taxateur administratief of de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld.
  • Stap 5: Bij een te hoge WOZ-waarde komt er een WOZ-taxateur bij jouw vereniging langs voor een inpandige opname.
  • Stap 6: Het taxatierapport en het bezwaarschrift verstuurd WOZ Consultants vervolgens naar de gemeente.
  • Stap 7: Na ontvangst van deze uitspraak beoordeelt één van onze WOZ-taxateurs of de uitspraak juist is of dat er eventueel vervolgstappen genomen moeten worden.

 

Wat kost het?
WOZ-Consultants biedt hun diensten aan op basis van no cure no pay. Wanneer zij je niet kunnen helpen, dan ben je hen geen kosten verschuldigd. Verlaagt de gemeente de WOZ-waarde, dan betalen zij via een wettelijke regeling onze kosten. Je betaalt WOZ Consultants bij een verlaging van de WOZ-waarde eenmalig 25% excl. BTW van het lokale behaalde belastingvoordeel

Kijk voor meer informatie op de website van WOZ Consultants of lees de factsheet