Planningsnorm Korfbal 2014

Met deze Planningsnorm Korfbal kun je als vereniging zelf het aantal wedstrijdvelden uitrekenen wat je minimaal nodig hebt om te spelen en te trainen. Klik op deze link, rekenmodel normteams om via deze methode het aantal normteams uit te rekenen. Het aantal normteams is voor gemeenten leidend voor het aanleggen het aantal wedstrijdvelden.

Voor een uitgebreide behoefteanalyse over je veldaccommodatie (aantal wedstrijdvelden, aantal kleedkamers, globale kostenberekening etc.) kun je contact opnemen met de projectleider Jan-Tonny Visser. Het rapport dient als een goede basis in de gesprekken met de gemeente, adviesbureaus en aannemers.