Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Het clubgebouw en de kleedkamers spelen een belangrijke en centrale rol binnen de korfbalvereniging. Het is een ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers. De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de gezelligheid rondom de club.

Bepalingen nieuwbouw, verbouwing of renovatie clubaccommodatie
Waaraan moet je denken bij het maken van plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie. Wat zijn de normen en huidige eisen waar mijn accommodatie moet voldoen.

Wettelijke kaders
Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen

 

Subsidie
Per 1 januari 2019 geldt er een verruiming van sportvrijstelling voor de btw. Daardoor is een investeringssubsidie in het leven geroepen voor amateursportorganisaties. De subsidie kan aangevraagd worden voor investeringskosten in sportaccommodaties en in sportmaterialen die gedaan worden na 1 januari 2019.

Verenigingen komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook als jouw vereniging nooit de mogelijkheid had om btw te verrekenen, kun je nu wel gebruik maken van de nieuwe regeling! Je kunt profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Om je op weg te helpen en je een beeld te geven van wat de veranderingen voor jouw vereniging kunnen betekenen zijn hier drie casestudies uitgewerkt.

Lees hier meer over de nieuwe subsidieregeling en of ga naar de veelgestelde vragen.