Materiaal

Net als voor de aanleg van wedstrijdvelden gelden ook normen en eisen voor het inrichtingsmateriaal op zand ingestrooid kunstgrasvelden / natuurgrasvelden en sporthallen. Denk hierbij aan eisen voor de kunststofkorf, de korfbalpaal en grondpot, dug-outs / reservebanken, scoreborden, schotklokken en tribunes.

Het specifieke korfbalmateriaal moet aan bepaalde eisen voldoen. Veel verenigingen hebben op hun accommodatie diverse speeltoestellen geplaatst voor het vermaak van de jeugd. In gevolge de Wet op de gevaarlijke werktuigen, besluit veiligheid, attracties- en speeltoestellen en het attractiebesluit moeten deze speeltoestellen aan bepaalde veiligheidseisen voldoen en jaarlijks gekeurd worden. Lees op de website van het Keurmerkinstituut meer.