Kantine

Voor een sportkantine geldt een aantal wettelijke verplichtingen. 

Drank- en horecawet
De Drank- en horecawet (D&HW) is de wettelijke basis voor alle organisaties die zich bezighouden met de verkoop van alcoholhoudende dranken. Die organisaties dienen een drank- en horecavergunning te hebben en zijn op basis daarvan verplicht zicht te houden aan de D&HW. Zoals bekend is het sinds 1 januari 2014 niet toegestaan om alcohol te schenken aan minderjarigen.

Sociale Hygiëne
Een vereiste in de D&HW is dat er minimaal twee leidinggevenden over een diploma Sociale Hygiëne beschikken. Dit diploma geeft aan dat je bekend bent met de vakbekwaamheidseisen voor het werken in de horeca. Leidinggevenden komen in het bezit van deze verklaring door het examen Sociale Hygiëne met succes af te leggen. In de volledige Drank- en Horecawet is meer informatie te vinden. Ook zijn er examenmogelijkheden.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken
De Instructie Verantwoord Alcohol schenken, ofwel IVA, ligt in het verlengde van het diploma Sociale Hygiëne. Als in de kantine (nieuwe) barvrijwilligers alcohol verstrekken, dan moet de vereniging ervoor zorgen dat zij een Instructie Verantwoord Alcohol schenken krijgen. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties, bewustwording van de problematiek en stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is een certificaat gekoppeld. De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’
Korfbalverenigingen dienen op basis van de Drank- en Horecawet ook te beschikken over een model bestuursreglement. In dit reglement staan bepalingen waar korfbalverenigingen zich aan dienen te houden.

Bestuursreglement: 'Alcohol in kantines 'Sportverenigingen dienen zich op basis van de Drank- en Horecawet te houden aan verschillende voorwaarden.0,17 mb

Warenwet
De Warenwet is bedoeld om de gezondheid van de burger te beschermen. In kantines waar belegde broodjes, snacks en dergelijke verkocht worden, ben je wettelijk verplicht te werken volgens een hygiëne controlesysteem, het zogenaamde HACCP-systeem (Hazard Analyses of Critical Control points).

Hygiënecode
De Hygiënecode is een praktische vertaling van het HACCP-systeem en heeft betrekking op de procedure die de verenigingen moeten volgen bij het bereiden van etenswaren. Elke sportvereniging met een kantine in eigen beheer dient te beschikken over een hygiënecode voor de horeca.

Allergenenwet
Vanaf 13 december 2014 zijn sportkantines verplicht allergenen informatie te geven aan gasten die daarom vragen. De wetgeving allergenen geldt voor alle bedrijven die werken met levensmiddelen (eten en drinken). Belangrijkste verandering is de allergenen informatie bij niet-voorverpakte (onverpakte) producten. Wat betekent deze wet voor sportkantines?

Wat zijn allergenen?
Allergenen zijn eiwitten die een allergische reactie kunnen opwekken. Mensen met een voedselallergie of voedselintolerantie reageren overgevoelig na het eten van producten met daarin allergenen waar ze allergisch voor zijn. Om welke allergenen gaat het? Van 14 voedselallergenen moet worden aangegeven of ze voorkomen in de onverpakte producten die in jouw sportkantine worden verkocht: glutenbevattende granen (zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut), ei, vis, pinda, noten (zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten), soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet en lupine.

Wat betekent de nieuwe allergenenwet concreet voor de sportkantine?
Voor sportkantines die alleen voorverpakte producten (repen chocola en verpakte frisdrank) verstrekken verandert niets. De informatie over allergenen staat namelijk al op de verpakking. Verstrek je onverpakte producten, zoals tosti’s of frituur dan heeft de wet gevolgen. Volgens de nieuwe wet zijn ook sportverenigingen met een sportkantine verplicht om gasten desgevraagd te kunnen informeren over de allergenen die voorkomen in dergelijke producten. Zo kunnen allergische consumenten een keuze maken. Volgens de wet heb je twee mogelijkheden: je kunt ervoor kiezen om schriftelijk of (elektronisch) informatie te verstrekken, bijvoorbeeld via een allergenenlijst bij de menukaart. Of je kiest voor mondelinge informatie als je gasten hierom vragen.

Om verenigingen hierbij te helpen heeft NOC*NSF een lijst van onverpakte producten opgesteld die veelal worden verkocht in sportkantines waar mogelijk allergenen in zitten. Wij raden je aan deze lijst aan te vullen met eventueel ontbrekende producten die je verkoopt. Vervolgens kun je, op basis van verpakkingen en/of etiketten die op de ontvangen (tussen)producten staan vermeld, de lijst aanvullen met aanwezige allergenen.  Je kunt dit overzicht op een zichtbare plek in de keuken of achter de bar ophangen, waar de medewerkers achter de bar en/of in de keuken op terug kunnen vallen voor hun informatie.. Op de prijzenlijst achter de bar kun je dan volstaan met het toevoegen van de zinnen:

‘’Heeft u een allergie? Meld het ons.’’

Wanneer je barvrijwilligers vragen krijgen over allergie dan kunnen zij deze informatie op de lijst delen met de gast en bij verpakte producten verwijzen naar het etiket. Het is ook mogelijk om deze lijst aan de prijzenlijst toe te voegen op een manier dat deze leesbaar is voor de gast.

Sportkantines die andere of extra onverpakte producten aanbieden dienen zelf na te gaan of deze producten allergenen bevatten en kunnen deze dan toevoegen aan de lijst.

Bovenstaand bericht en bijlage is afgestemd met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

 

Volledige naam wetgeving: Verordening (EG) 1169/2011, Voedselinformatie verordening, ingangsdatum 13 december 2014). Aanvullend is nationale wetgeving opgesteld voor allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen. (Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen, ingangsdatum 13 december 2014)

Overzicht van onverpakte producten in kantines die mogelijk allergenen bevatten0,08 mb

Tabakswet
Alle korfbalkantines in Nederland zijn rookvrij. Er mag enkel gerookt worden in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden. Daarnaast mag er buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn.

Roken in de openlucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is.

Clubs die deze Tabakswet overtreden, kunnen rekenen op een boete. De boete kan variëren tussen de 300 euro en de 4.500 euro, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding. De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete; dit betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd. In de volledige tabakswet is meer informatie te vinden.

Kijk ook eens op de site sport.nl/voorclubs voor informatie over dit onderwerp

.