Accommodatie

Een gezonde korfbalvereniging beschikt over een goede sportaccommodatie en heeft veel aandacht voor het beheer ervan. Een deskundig vrijwilliger binnen de club levert veel voordelen op en is een garantie voor het op peil houden van de kwaliteit je eigen clubaccommodatie.

Zeker met het oog op het bestuursbesluit over de nieuwe veldafmetingen korfbal, maar ook gezien alle verdere ontwikkelingen die spelen rondom de clubaccommodatie zorgen ervoor dat alle verenigingen jaarlijks te maken hebben met vraagstukken op het gebied van accommodatie. Korfbalverenigingen worden op dit moment geconfronteerd met gemeentelijke bezuinigingen, huurverhogingen, privatiseringen, verhuizingen, onderhoud, veranderende wet- en regelgeving etc. Daarnaast gaan thema’s als duurzaamheid (energie, gezonde sportkantine,) en multifunctionele sportaccommodaties (open club gedachte) een steeds grotere rol spelen.

Het KNKV vindt het belangrijk dat haar korfbalverenigingen op het gebied van accommodaties goed worden ondersteund. Verenigingen (accommodatiebeheerders) kunnen contact opnemen met de projectleider accommodatie, wanneer ze gebruik wil maken van de onafhankelijke expertise en de hulpmiddelen die het KNKV op dit gebied tot haar beschikking heeft.

Kijk ook eens op de site sport.nl/voorclubs waar ook het een en ander te vinden is over accommodatie.

Projectleider Accommodatie: Jan Tonny Visser