Vereniging Centraal

Je vindt hier per kwartaal van het actuele seizoen een overzicht ledencijfers van korfbalverenigingen aangesloten bij het KNKV per categorie en per district. Tevens is er terugblik en procentueel overzicht van de voorgaande seizoenen te vinden.

 

Overzicht

 

In 2016 is het traject ‘Vereniging Centraal’ (VC) gestart. Met dit traject wil het KNKV de verenigingen centraal stellen en de verenigingsondersteuning optimaliseren gebaseerd op de behoefte vanuit de verenigingen. Voor een gezamenlijke aanpak van de wensen en behoeften van de verenigingen in het kader van het traject VC en om te zorgen voor een op de praktijk gebaseerd Jaarplan 2019, is een landelijke werkgroep Vereniging Centraal geformeerd.

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden bij circa vijfhonderd aangesloten verenigingen, waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en sprake is van een veilig sportklimaat. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. De sport wordt inmiddels in 69 landen gespeeld en TeamNL Korfbal vormt de absolute wereldtop.

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden en circa vijfhonderd aangesloten verenigingen. Het KNKV is een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers.

Bondsbestuur
Bovenaan de organisatiestructuur staat het Bondsbestuur, dat het beleid van het KNKV bepaalt. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jeroen - Merel - Rob - Anita - Erik - Jeroen

Pagina's