Vereniging Centraal

Met elkaar zo veel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Dat is waar we voor staan. Daarin wil het KNKV alle korfbalverenigingen zo goed mogelijk service verlenen. Hiervoor is een goede relatie het uitgangspunt. 

In september 2019 starten de bestuurlijke ontmoetingen in de vorm van ‘Breek-de-Week-bijeenkomsten' waar je de verenigingsadviseurs en beroepskrachten van het KNKV kunt ontmoeten. Je hoort onder andere wat Vereniging Centraal voor jouw vereniging betekent. Net als vorig jaar worden de ‘Breek-de-Weekbijeenkomsten’ opgeluisterd door Helder theatergroep. Zij zullen met interactief theater de onderwerpen zoals ‘Vereniging Centraal’, ‘Opleiden waarom zouden we dat doen’ en ‘Gezonde Sportkantine’, aan de kaak stellen. 

Pagina's