Skip to the main content

Verduurzamen is het antwoord

Accommodatie

Het KNKV werkt exclusief samen met SportStroom in het verduurzamen van sportaccommodaties. Door de jaren heen hebben veel verenigingen een beroep gedaan op de expertise van SportStroom bij verduurzamingsvraagstukken. Verduurzaming is voor veel verenigingen aantrekkelijk: het structureel verlagen van de energienota leidt tot kostenverlaging en besparingen.

SportStroom begeleidt korfbalverenigingen kosteloos bij het verduurzamen van hun accommodatie. Deze begeleiding begint met een energiescan om de situatie in kaart te brengen en wordt gevolgd door advies op maat inclusief besparingsberekeningen, hulp bij financiering en subsidies en beoordeling van offertes. Meer over SportStroom en de mogelijkheden voor begeleiding lees je in het KNKV Magazine.

Gerelateerde artikelen

Subsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties
Accommodatie
Subsidie voor bouw en onderhoud sportaccommodaties
De subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) is voor 2019 nog niet uitgeput. Van het beschikbare bedrag is nog zestien miljoen euro over. Verenigingen kunnen nog steeds een aanvraag indienen.
Lees meer
Wit-Blauw verduurzaamt in jubileumjaar de hele accommodatie
Accommodatie
Wit-Blauw verduurzaamt in jubileumjaar de hele accommodatie
Korfbalvereniging Wit-Blauw/Green Organics heeft het afgelopen jaar haar accommodatie vernieuwd en verduurzaamd. Het resultaat is een nieuw kunstgrasveld, nieuwe veldverlichting, een nieuw dak met zonnepanelen en een clubhuis met een nieuwe keuken, sponsorhome en bestuurskamer. Daarnaast heeft de vereniging ingezet op gezonde voeding en nieuwe gebruikers. Inmiddels maakt een buitenschoolse opvang twee keer in de […]
Lees meer
Inspiratiesessies gezondere sportomgeving
Accommodatie Gezondere sportomgeving
Inspiratiesessies gezondere sportomgeving
Wil jouw vereniging aan de slag met het creëren van een gezondere sportomgeving en wil je weten hoe je dit kunt realiseren? Op 13 en 22 september organiseert Academie voor Sportkader in samenwerking met het KNKV online inspiratiesessies voor korfbalverenigingen. Tijdens deze sessies hoor je wat je kunt doen om tot een gezondere sportomgeving te […]
Lees meer

Topartikelen

Best practice Bestuurders Verenigingsservice Vrijwilligers
Vierde editie KNKV Magazine gepubliceerd
Verenigingsservice
Denk mee over de toekomst van de jeugdcompetitie
Bestuurders
Ontdek welke voordelen de verenigingsmonitor jouw vereniging biedt