Skip to the main content

Tucht in zijn algemeenheid uitgelegd

Hieronder wordt uitgelegd hoe tucht in zijn algemeenheid werkt.

Hoe werkt tucht bij een rode kaart?

Als een scheidrechter een rode kaart op het DWF noteert, gaat na het vastleggen van het DWF automatisch een uitvraag met betrekking tot een verklaring naar de betrokkenen. Betrokkenen zijn in deze de beklaagde, de directe tegenstander, de scheidsrechter(s), de aanvoerder van het ontvangende team (18+) en de aanvoerder van het bezoekende team (18+). Als de aanvoerder minderjarig is, ontvangt de coach deze melding.

De betrokkenen moeten dan het strafformulier invullen en eventuele beschikbare beelden aanleveren. Een medewerker van het bondsbureau verzamelt deze verklaringen en eventuele beelden. Zodra het dossier compleet is, stuurt deze persoon het complete dossier naar de betreffende Tuchtkamer, zodat zij als onafhankelijke commissie de beoordeling kunnen doen. Als zij overeenstemming hebben, schrijft de secretaris van de betreffende kamer een uitspraak. Deze uitspraak wordt naar de medewerker van het bondsbureau gezonden en de uitspraak wordt vervolgens digitaal naar de betrokken personen gestuurd.

Bij een aangifte wordt er een dossier aangemaakt en één op één doorgestuurd naar de Tuchtcommissie. Als de Tuchtcommissie dan verklaring(en) nodig heeft voor de beoordeling, stellen zij de brief met de voor hen relevante vragen op. Deze brief gaat naar de medewerker van het bondsbureau en wordt verzonden aan de betreffende personen. Reacties worden dan toegevoegd aan het dossier en gedeeld met de Tuchtcommissie ter beoordeling. Na de beoordeling volgt dan weer de uitspraak vanuit de secretaris van de betreffende Tuchtkamer en het bondsbureau zorgt weer voor de verzending naar de betrokkenen.

Zaken uit het Topkorfbal worden behandeld door Tuchtkamer Top, van de andere klassen worden de zaken evenredig verdeeld over Tuchtkamer 1, 2 of 3. Mochten er bij één wedstrijd meerdere zaken komen dan gaan deze dossiers naar één en dezelfde kamer.

Tucht bij een gestaakte wedstrijd

Wanneer een wedstrijd gestaakt wordt (met uitzondering van weersomstandigheden), volgt een gelijk proces als hier boven, maar dan gaan de zaken naar de wedstrijdkamer van de Tuchtcommissie. Ook ontvangen zij de zaken met betrekking tot het niet opkomen, wanneer het stadium van schikking voorbij is en aangifte van het bondsbestuur aan de orde is. Zij volgen dezelfde onafhankelijke procedure, een medewerker van het bondsbureau die de informatie verzameld, de beoordeling en uitspraak vorming ligt bij de wedstrijdkamer en verzending gebeurt weer vanuit het bondsbureau.

Foto: Martin Hulsman, Korfbalfoto.nl