Skip to the main content

Terugblik online Breek-de-Weekbijeenkomsten

Best practice Bestuurders KNKV Organisatie Ledenwerving/-behoud

Afgelopen maandag vond de laatste van de drie Breek-de-Weekbijeenkomsten plaats. Deze bestuurlijke ontmoetingen die in het teken stonden van ‘inspiratie en verandering’ werden dit jaar online gehouden. Ruim 260 deelnemers van zo’n 160 verenigingen hebben de bijeenkomst bijgewoond waarin sport- en prestatiepsycholoog Pleun van Doornik inging op de motivatiepsychologie van een lid om te blijven korfballen en ‘vereniger’ Sjors Brouwer de deelnemers meenam in zijn visie op besturen in de veranderende sportwereld.

Breek-de-Weekbijeenkomsten zijn inmiddels een begrip en een succesvoll initiatief speciaal voor de bestuurders van onze korfbalverenigingen. Tijdens de jaarlijks terugkerende bijeenkomsten worden actuele onderwerpen besproken die betrekking hebben op de vereniging en interessant kunnen zijn voor jou als bestuurder. Net als de twee voorgaande jaren werden ook dit keer de onderwerpen ingeleid met theatersketches door Helder theatergroep.

Wat betekent de bestuurlijke herinrichting voor de vereniging

Aan de hand van een organisatieplaat, een visualisatie met een strategische lijn en een operationele lijn maakte directeur Henry van Meerten duidelijk dat de bestuurlijke herinrichting op strategisch vlak vooral bedoeld is om de invloed en inspraak van de verenigingen makkelijker en groter te maken. “De strategie die het KNKV voert gaat juist over de toekomst van de verenigingen. Dus is juist hun inbreng van belang om te kijken of we op de juiste koers zitten dan wel moeten anticiperen op mogelijke veranderingen. Dat wordt nog niet altijd zo door de verenigingen ervaren. Met de regio-indeling en een vertegenwoordiger van de verenigingen in de vorm van een bondsraadslid per regio willen we dat dichter bij elkaar brengen,” aldus van Meerten. Manager korfbalparticipatie Gert-Jan Kraaijeveld geeft aan dat operationeel de verenigingen met de regio-indeling beter gebruik kunnen maken van de lokale kennis en mogelijkheden die er zijn. Kraaijeveld: “De verenigings- en korfbaladviseurs zijn hierin een belangrijke spil om de verenigingen hierbij te faciliteren.”

Wel of niet blijven korfballen: De psychologie achter de motivatie van een korfballer

Wat gebeurt er in het brein in de verschillende leeftijdsfases? Welke factoren beïnvloeden de keuzes van jongeren en wat is de invloed van ouders? Een leven lang korfballen, wat voor motivatie gaat daar achter schuil? Sport- en prestatiepsycholoog Pleun van Doornik nam de deelnemers mee in de levensloop van een korfballer aan de hand van twee fictieve korfballers Ester Hoek en Olav Snel. Hierbij kwamen de externe invloeden en de interne ontwikkeling van de korfballers aan de orde. Van Doornik had een mooie afsluiter; “ga van moetivatie naar motivatie”, en drie mooie ‘take home’ punten voor de bestuurders:

  • De eerste drie jaar zijn cruciaal voor het lidmaatschap. Wees je dat bewust.
  • Elke leeftijdsfase heeft andere behoefte. Houd daar rekening mee bij je activiteiten, ledenwerving en bijvoorbeeld trainers die je op een team zet.
  • Autonomie, competentie en verbondenheid zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op motivatie

De presentatie vind je hier.

Slagvaardig besturen in een veranderende sportwereld

Tijdens dit onderwerp gingen ‘vereniger’ Sjors Brouwer en Gert-Jan Kraaijeveld samen in gesprek over het moderne besturen waarbij verbinding een grote rol speelt. Hoe kun je als bestuur sturen op verbinding, hoe kun je invloed hebben op verbinding. Brouwer: “‘Uit onderzoek blijkt dat het goed functioneren van de vereniging vooral ook bepaald wordt door de sfeer en de onderlinge verhoudingen.  Verder blijkt uit onderzoek dat het motief om lid te zijn van de vereniging niet de alleen sport is, maar veel vaker speelt die sociale context een grote rol. Vaak wordt de vereniging als bedrijf gezien met structuur en organisatie. Maar als je beseft dat de informele en sociale stromingen juist zorgen voor de verbinding binnen je vereniging, dan wil je dáár op sturen. Je eigen bestuursstijl, gedrag speelt daar bij mee maar zeker ook de ontmoetingen tussen mensen. Je hebt een aantal sleutelontmoetingen, bijvoorbeeld een eerste keer dat iemand de vereniging binnenkomt. Ik noem dat ‘moment of impact’, dat is hét moment waar je kunt overbrengen hoe het bij jouw vereniging er aan toe gaat. De ervaring is dat het goed gaat bij verenigingen waar de sfeer ook goed is. Als je als bestuurder positief en waarderend bent dan heeft dat een positief effect op de hele vereniging.”

De presentatie vind je hier.

Terugkijken en veel gestelde vragen

Je kunt de Breek-de-Weekbijeenkomst onderaan deze pagina en op YouTube terugkijken. De antwoorden op alle vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn vind je hier . Wil je meer weten of heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met je verenigingsadviseur.

Gerelateerde artikelen

Vacature: leden Tuchtcommissie
KNKV Organisatie Tucht
Vacature: leden Tuchtcommissie
Het KNKV is op zoek naar leden voor de Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie is een onafhankelijk orgaan dat mede verantwoordelijk is voor de tuchtrechtspraak binnen het KNKV. De commissie behandelt zaken waarin een tuchtzaak aanhangig is gemaakt vanwege overtreding van het tuchtreglement van het KNKV. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen tuchtzaken tegen personen en zaken […]
Lees meer
Meld je aan voor het digitale korfbalcongres 2022
Arbitrage Bestuurders Trainers Verenigingsservice
Meld je aan voor het digitale korfbalcongres 2022
Op maandag 9 mei gaat het digitale korfbalcongres 2022 van start. Al ruim driehonderd bestuurders, trainers, coaches, arbiters en spelers hebben zich aangemeld voor één of meerdere workshops.
Lees meer
Terugblik bondsraadsvergadering 18 juni 2022
KNKV Organisatie
Terugblik bondsraadsvergadering 18 juni 2022
Zaterdag 18 juni vond de tweede bondsraadsvergadering van 2022 plaats. Deze bondsraadsvergadering stond in het teken van de stand van zaken rondom het strategietraject, de Sportagenda 2032 van NOC*NSF, de begroting 2022-2023 en de verkiezingen voor de onafhankelijke commissies.
Lees meer

Topartikelen

Trainers Verenigingsservice
Clinic ‘Training geven: de basics’ bij jouw vereniging?
Arbitrage Bestuurders Ledenwerving/-behoud Trainers Verenigingsservice
Terugblik en terugkijken digitaal korfbalcongres 2022
Best practice Bestuurders Verenigingsservice Vrijwilligers
Vierde editie KNKV Magazine gepubliceerd