Skip to the main content

Terugblik Bondsraadvergadering 27 juni

KNKV Organisatie

Zaterdag 27 juni vond op Papendal – de locatie in Arnhem waar het KNKV-bondsbureau eind dit jaar heen verhuist – de Bondsraadvergadering plaats. Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan telde deze vergadering minder aanwezigen dan gewoonlijk.

Wat is ook alweer de rol van de Bondsraad? Het Bondsbestuur bepaalt het beleid van het KNKV en legt verantwoording af aan de Bondsraad. In de Bondsraad zitten vanuit elk district bondsraadsleden die de verenigingen vertegenwoordigen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken van en stemmen over voorstellen van het Bondsbestuur.

Agenda, stukken en livestream

De agenda en bijbehorende stukken voor deze Bondsraad vind je hier. De achteraf gemaakte actiepunten- en besluitenlijst vind je binnenkort hier. De vergadering is hieronder terug te kijken.

Coronavirus en afwikkeling competitie

Na de opening van KNKV-voorzitter Rob Meijer, de ingekomen stukken en mededelingen en de goedkeuring van de besluiten- en actiepuntenlijst van de Bondsraadsvergaderingen in december 2019, ging KNKV-voorzitter uitgebreid in op de impact van de uitbraak van het coronavirus op de verenigingen en op de besluitvorming rond de afwikkeling van de veld- en met name de zaalcompetitie (tussenstand is eindstand, enquête tussenklasse, toevoeging extra ploeg(en) aan Korfbal League en Topklasse Dames). Over dit laatstgenoemde punt waren vanuit de Bondsraad veel vragen, die Meijer beantwoordde.

Verslag boekjaar, reglementswijzigingen, Korfbalplatform

Na de pauze was het tijd voor het verslag van het boekjaar 2019 – het goedgekeurde Jaarverslag 2019 vind je hier – werden verschillende reglementswijzigingen aangenomen en werd de oprichting van een coöperatieve vereniging ten bate van het Korfbalplatform goedgekeurd.

Verkiezingen opgeschoven, Weijermars stopt

De verkiezingen voor het Bondsbestuur, de Commissie van Beroep, Tuchtcommissie en Reglementscommissie werden opgeschoven naar de volgende vergadering. Voorzitter Meijer wees de vergadering eerder al op het feit dat Jeroen Weijermars zijn taken als bestuurslid heeft neergelegd. Weijermars had zitting in het bestuur sinds september 2012 en had als aandachtsgebied Marketing en Communicatie. Meijer, in de vergadering: “We zullen op passende wijze afscheid van Jeroen nemen.”

Na de rondvraag richtte Meijer nog enkele woorden tot KNKV-medewerkster Annelies Medendorp, die na dertig jaar afscheid neemt van het KNKV en voor wie het haar laatste vergadering was. “We willen je ontzettend bedanken voor je inzet in al die jaren en gaan op een ander moment op gepaste wijze afscheid nemen.”

Volgende Bondsraadvergadering

De volgende Bondsraadvergadering is 26 september 2020.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Bondsraadvergadering
KNKV Organisatie
Bondsraadvergadering

Zaterdag 26 september vindt de tweede bondsraadvergadering van dit jaar plaats. De agenda en bijbehorende stukken zijn verstuurd naar alle verenigingen. Meer informatie over de bondsraadvergadering vind je hier.

Lees meer
(Nieuwe) Verenigingsadviseurs
KNKV Organisatie Verenigingsservice
(Nieuwe) Verenigingsadviseurs

Het KNKV wil alle korfbalverenigingen zo goed mogelijk service verlenen. Hiervoor is een goede relatie het uitgangspunt. Daarom heeft het KNKV vier extra verenigingsadviseurs aangesteld.

Lees meer
KNKV zet met EC-subsidie verder in op internationale ontwikkeling
KNKV Organisatie
KNKV zet met EC-subsidie verder in op internationale ontwikkeling

Vorige week heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat het KNKV een subsidie van 186.000 euro ontvangt voor het opleiden van coaches en kader in Polen, Spanje en China.

Lees meer

Topartikelen

Verenigingsservice
Een sociaal veilige sportomgeving bij je vereniging
Accommodatie Financiën
Gratis begeleiding bij verduurzaming
Accommodatie Best practice
Samenwerken loont voor Oost-Arnhem