Skip to the main content

Terugblik bondsraadvergadering 26 september

KNKV Organisatie

Zaterdag 26 september vond op Papendal de tweede bondsraadvergadering van dit jaar plaats. Tijdens de opening blikte KNKV-voorzitter Rob Meijer terug op de start van de competitie en het positieve gevoel dat overheerst. Wel benoemde hij de noodzaak om de regels te blijven naleven op sportaccommodaties, om er met z’n allen voor te zorgen dat we kunnen blijven sporten. 

Na de opening, mededelingen, binnengekomen stukken en goedkeuring van de actiepunten- en besluitenlijst werd er stilgestaan bij de coronamaatregelen en vraagstukken waar verenigingen mee te maken hebben. Ook werd gesproken over de bestuurlijke herinrichting, strategische cyclus en waren er verkiezingen voor leden van het bondsbestuur en diverse commissies.

Verslag benoemingscommissie voorzitter

De voorzitter van de benoemingscommissie heeft verslag uitgebracht over het werk dat de benoemingscommissie de afgelopen periode heeft verricht. Op de eerstvolgende bondsraadvergadering zal de benoemingscommissie een voordracht tot benoeming van nieuwe voorzitter doen in de persoon van Irene van Rijsewijk.

Notitie bestuurlijke herinrichting en strategische cyclus

Zowel de notitie bestuurlijke herinrichting alsmede de nieuwe strategische cyclus werden unaniem door de Bondsraad aangenomen. Het bondsbestuur en het bondsbureau gaan de komende maanden verder aan de slag met de praktische uitrol van de bestuurlijke herinrichting en zal daarbij een aantal aanbevelingen van de Bondsraad meenemen.

Verkiezing leden bondsbestuur en diverse commissies

De Bondsraad heeft zowel voorzitter Rob Meijer als bestuurslid Anita Derks herkozen, met in achtneming het voornemen de nieuwe voorzitter te benoemen tijdens de eerstkomende bondsraadvergadering. Verder heeft de Bondsraad, op advies van de benoemingscommissie, Hugo Timmerman benoemd tot penningmeester.

Voor de commissie van beroep is Niels Aandewiel benoemd als lid. Minicus Flapper, Jürgen Hetharie, Klaas Scholten, Benedictus Benedictus, Ron van Brussel, Henk Duits en Gerrit Lolkema zijn herkozen als leden van de tuchtcommissie. Verder heeft de Bondsraad Eline Diedering benoemd als lid van de tuchtcommissie. Joop van Vegten en Fred Troost zijn respectievelijk herbenoemd en benoemd als lid van de reglementscommissie.

Volgende bondsraadvergadering

De volgende Bondsraad vindt plaats op 12 december in Papendal.

Agenda, stukken en livestream

De agenda en bijbehorende stukken voor de Bondsraad van afgelopen zaterdag 26 september vind je hier. De achteraf gemaakte actiepunten- en besluitenlijst vind je binnenkort hier. Je kunt de vergadering hieronder terugkijken.

Gerelateerde artikelen

Terugblik bondsraadvergadering
KNKV Organisatie
Terugblik bondsraadvergadering
Afgelopen zaterdag vond de derde bondsraadvergadering van dit jaar plaats. Een uitgebreide terugblik op deze digitale bondsraadvergadering vind je hier.
Lees meer
‘Ik ben ervan overtuigd dat we de opmars kunnen voortzetten’
KNKV Organisatie
‘Ik ben ervan overtuigd dat we de opmars kunnen voortzetten’
In april 2011 werd Rob Meijer verkozen tot voorzitter van het KNKV. Na bijna tien jaar draagt hij komende zaterdag de hamer over aan zijn beoogde opvolger Irene van Rijsewijk. Een afscheidsinterview.
Lees meer
Korfbaladviseurs gaan verenigingen korfbalinhoudelijk ondersteunen
KNKV Organisatie Verenigingsservice
Korfbaladviseurs gaan verenigingen korfbalinhoudelijk ondersteunen
Om verenigingen op korfbalinhoudelijk vlak beter en sneller te kunnen adviseren, telt het KNKV per 1 december 2020 naast zeven verenigingsadviseurs ook vijf korfbaladviseurs.
Lees meer

Topartikelen

Best practice Bestuurders Verenigingsservice Vrijwilligers
Vierde editie KNKV Magazine gepubliceerd
Verenigingsservice
Denk mee over de toekomst van de jeugdcompetitie
Bestuurders
Ontdek welke voordelen de verenigingsmonitor jouw vereniging biedt