Skip to the main content

Terugblik bondsraadsvergadering 27 maart

KNKV Organisatie

Afgelopen zaterdag vond de eerste bondsraadsvergadering van dit jaar plaats. Na een toelichting van de nieuwe opzet van de bondsraad en het doornemen van de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus, werd gesproken over het hoofdthema van deze bondsraad: de bestuurlijke herinrichting in de praktijk. Verder werd ook het concept jaarplan 2021-2022 besproken.

Vanwege de huidige coronamaatregelen vond de bondsraadsvergadering online plaats. Voorzitter Irene van Rijsewijk opende de eerste bondsraadsvergadering die ze voorzat met een terugblik op de afgelopen maanden en een moment stilte voor de ons ontvallen Stephan van der Hul, Herman Koops en Ton Marteijn.

Nieuwe opzet bondsraad

In de nieuwe opzet van de bondsraad staat er elke bondsraad een thema centraal, waarover de bondsraadsleden in gesprek gaan met elkaar en met het bondsbestuur. Dit keer was het thema ‘bestuurlijke herinrichting in de praktijk’. Volgend op de eerder aangenomen notitie ‘bestuurlijke herinrichting’ werd in groepen besproken hoe de ideale bondsraad eruit zou zien. De bevindingen gaven het bondsbestuur waardevolle input richting de aankomende bondsraadsverkiezingen.

Concept jaarplan 2021-2022

Vervolgens werd het concept jaarplan 2021-2022 besproken om aanvullende informatie te verzamelen en om te toetsen of het jaarplan de juiste vertaling van het strategisch plan behelst. Vanuit de bondsraad kwamen een aantal aanbevelingen die door het bondsbestuur meegenomen gaan worden in de definitieve versie.

Besluiten- en actiepuntenlijst

Hierna werd de besluiten- en actiepuntenlijst van de voorgaande bondsraad doorgenomen, als mede het ingekomen stuk over de digitalisering van de bondsraad. Over de aansluiting van het KNKV bij ISR wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gepland vanwege het ontbrekende quorum.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Aangepaste telefonische bereikbaarheid
KNKV Organisatie Verenigingsservice
Aangepaste telefonische bereikbaarheid

In verband met de aankomende feestdagen is de telefonische bereikbaarheid van het KNKV aangepast. Het KNKV is op Goede Vrijdag (2 april) en op tweede paasdag (5 april) niet telefonisch bereikbaar. Op…

Lees meer
Korfbaladviseurs gaan verenigingen korfbalinhoudelijk ondersteunen
KNKV Organisatie Verenigingsservice
Korfbaladviseurs gaan verenigingen korfbalinhoudelijk ondersteunen

Om verenigingen op korfbalinhoudelijk vlak beter en sneller te kunnen adviseren, telt het KNKV per 1 december 2020 naast zeven verenigingsadviseurs ook vijf korfbaladviseurs.

Lees meer
KNKV kiest voor Rotterdam Ahoy
KNKV Organisatie
KNKV kiest voor Rotterdam Ahoy

Rotterdam Ahoy is de komende vijf jaar de korfbaltempel van Nederland. Het KNKV dankt de Ziggo Dome en gemeente Amsterdam voor vier prachtige Korfbal Leaguefinales en kijkt uit naar de samenwerking met Rotterdam Ahoy en de gemeente Rotterdam.

Lees meer

Topartikelen

Bestuurders
KNKV zoekt bondsraadsleden: pak jij deze kans?
Trainers
Webinar technisch beleid: teamsamenstelling
Bestuurders Verenigingsservice
Breek-de-Weekbijeenkomsten voor bestuurders: inspiratie en verandering