Skip to the main content

Terugblik bondsraadsvergadering 27 maart

KNKV Organisatie

Afgelopen zaterdag vond de eerste bondsraadsvergadering van dit jaar plaats. Na een toelichting van de nieuwe opzet van de bondsraad en het doornemen van de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus, werd gesproken over het hoofdthema van deze bondsraad: de bestuurlijke herinrichting in de praktijk. Verder werd ook het concept jaarplan 2021-2022 besproken.

Vanwege de huidige coronamaatregelen vond de bondsraadsvergadering online plaats. Voorzitter Irene van Rijsewijk opende de eerste bondsraadsvergadering die ze voorzat met een terugblik op de afgelopen maanden en een moment stilte voor de ons ontvallen Stephan van der Hul, Herman Koops en Ton Marteijn.

Nieuwe opzet bondsraad

In de nieuwe opzet van de bondsraad staat er elke bondsraad een thema centraal, waarover de bondsraadsleden in gesprek gaan met elkaar en met het bondsbestuur. Dit keer was het thema ‘bestuurlijke herinrichting in de praktijk’. Volgend op de eerder aangenomen notitie ‘bestuurlijke herinrichting’ werd in groepen besproken hoe de ideale bondsraad eruit zou zien. De bevindingen gaven het bondsbestuur waardevolle input richting de aankomende bondsraadsverkiezingen.

Concept jaarplan 2021-2022

Vervolgens werd het concept jaarplan 2021-2022 besproken om aanvullende informatie te verzamelen en om te toetsen of het jaarplan de juiste vertaling van het strategisch plan behelst. Vanuit de bondsraad kwamen een aantal aanbevelingen die door het bondsbestuur meegenomen gaan worden in de definitieve versie.

Besluiten- en actiepuntenlijst

Hierna werd de besluiten- en actiepuntenlijst van de voorgaande bondsraad doorgenomen, als mede het ingekomen stuk over de digitalisering van de bondsraad. Over de aansluiting van het KNKV bij ISR wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gepland vanwege het ontbrekende quorum.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Het KNKV wenst iedereen fijne feestdagen
KNKV Organisatie
Het KNKV wenst iedereen fijne feestdagen
Het KNKV bedankt iedereen voor de flexibiliteit, inzet en samenwerking in het afgelopen jaar. Verder wenst het KNKV iedereen fijne feestdagen. Op naar een mooi 2022 in goede gezondheid!
Lees meer
Papendal Open 7 mei
KNKV Organisatie Partners
Papendal Open 7 mei
Op zaterdag 7 mei aanstaande organiseert Papendal de 'Papendal Open', waarmee het jaar waarin Papendal 50 jaar bestaat afgesloten wordt. Het belooft een feestelijke open dag te worden, waaraan ook het KNKV zijn steentje bijdraagt.
Lees meer
KNKV en JOGG samen voor gezondere sportomgeving
Gezondere sportomgeving KNKV Organisatie
KNKV en JOGG samen voor gezondere sportomgeving
Het KNKV tekende op 13 april tijdens het Korfbalcongres 2019 in Ziggo Dome met Team:Fit een samenwerkingsovereenkomst waarmee zij verenigingen in het land helpen hun kantine gezonder te maken.
Lees meer

Topartikelen

Trainers Verenigingsservice
Clinic ‘Training geven: de basics’ bij jouw vereniging?
Arbitrage Bestuurders Ledenwerving/-behoud Trainers Verenigingsservice
Terugblik en terugkijken digitaal korfbalcongres 2022
Best practice Bestuurders Verenigingsservice Vrijwilligers
Vierde editie KNKV Magazine gepubliceerd