Skip to the main content

Terugblik bondsraadsvergadering 19 juni 2021

KNKV Organisatie

Afgelopen zaterdag vond er weer een bondsraadsvergadering plaats. Het hoofdthema van deze bondsraad was ‘Jaarplan en begroting 2021-2022’. Tijdens deze vergadering werd ook aandacht besteed aan de bestuurlijke herinrichting en aan het afzwaaien van enkele bondsraadsleden. Na de bondsraad vond een bijeenkomst plaats met de nieuwe bondsraadsleden.

Nadat voorzitter Irene van Rijsewijk de bondsraad opende, volgde een update over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Deze bestond vooral uit positieve vooruitblikken naar aanleiding van de recente versoepelingen. Hierna werden het jaarplan en de begroting voor 2021-2022 besproken en aangenomen en werden een aantal reglementaire wijzigingen goedgekeurd. Ook werden leden van onafhankelijke commissies gekozen en herkozen en werden vertrekkende en niet-herkiesbare bondsraadsleden toegesproken en gedecoreerd door het bondsbestuur.

Bijeenkomst nieuwe bondsraadsleden

Na de sluiting van de bondsraad volgde een bijeenkomst met de nieuwe bondraadsleden, welke zijn gekozen door de verenigingen in de recente bondsraadsverkiezingen. De vertegenwoordigers van de 24 regio’s waren uitgenodigd voor een middagprogramma waarin gesproken werd over de bestuurlijke herinrichting, de belangrijke thema’s voor de komende jaren en centrale ontwikkelingen in het korfbal. De aanwezige bondsraadsleden kregen de gelegenheid zichzelf voor te stellen, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Bondsraad en bijeenkomst terugkijken

Via onderstaande video’s kun je de bondsraad en de bijeenkomst met de nieuwe bondsraadsleden terugkijken.

 

Gerelateerde artikelen

KNKV en JOGG samen voor gezondere sportomgeving
Gezondere sportomgeving KNKV Organisatie
KNKV en JOGG samen voor gezondere sportomgeving
Het KNKV tekende op 13 april tijdens het Korfbalcongres 2019 in Ziggo Dome met Team:Fit een samenwerkingsovereenkomst waarmee zij verenigingen in het land helpen hun kantine gezonder te maken.
Lees meer
Afdracht NLO aan KNKV: 575.759 euro
Financiën KNKV Organisatie
Afdracht NLO aan KNKV: 575.759 euro
Het KNKV ontvangt over 2018 het mooie bedrag van 575.759 euro van Nederlandse Loterij. Dit werd donderdag bekend bij het jaarlijkse afdrachtsmoment, ditmaal in het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam.
Lees meer
(Nieuwe) Verenigingsadviseurs
KNKV Organisatie Verenigingsservice
(Nieuwe) Verenigingsadviseurs
Het KNKV wil alle korfbalverenigingen zo goed mogelijk service verlenen. Hiervoor is een goede relatie het uitgangspunt. Daarom heeft het KNKV vier extra verenigingsadviseurs aangesteld.
Lees meer

Topartikelen

Trainers Verenigingsservice
Clinic ‘Training geven: de basics’ bij jouw vereniging?
Arbitrage Bestuurders Ledenwerving/-behoud Trainers Verenigingsservice
Terugblik en terugkijken digitaal korfbalcongres 2022
Best practice Bestuurders Verenigingsservice Vrijwilligers
Vierde editie KNKV Magazine gepubliceerd