Van korfbalpraktijk naar technisch korfbalbeleid

Een technisch beleid is de basis van hoe er gekorfbald en verenigd wordt binnen een vereniging. Om verenigingen te ondersteunen bij het opbouwen van een korfbaltechnisch beleidsplan heeft het KNKV een bouwplan voor technisch beleid ontwikkeld. Dit bouwplan is een tool om een sterk technisch beleid op te bouwen en biedt advies, zet aan tot reflecteren en bevat tips. Wat hoort er in een technisch beleidsplan te staan? Waar begin je als je een technisch beleidsplan gaat opbouwen? Hoe vertaal je je visie op korfbal naar beleid? Hoe kun je kernwaarden van je vereniging vertalen naar beleid? In het bouwplan worden de onderwerpen kernwaarden, ambities en doelen, visie op korfbal, opleidingen, werving, teamsamenstelling en talentherkenning behandeld.

Hoe kun je talent ontwikkelen en kinderen plezier laten beleven? 

Visie
Het is belangrijk om te werken vanuit een visie. De visie kan gezien worden als de bril waardoor je naar verschillende elementen kijkt. Op die manier kun je een goede manier van trainen en coachen aanreiken. Het KNKV heeft een visie die onder te verdelen is in een visie op leren en een visie op korfbal.

Visie op leren
Leren is volgens Beek (2011) het meest effectief als er variatie in oefenstof plaatsvindt. Dit wordt differentieel leren genoemd. Het KNKV vindt het belangrijk dat korfballers leren door te ervaren. Door vragen te stellen kun je spelers bewust maken over hoe korfbal te spelen. Succesbeleving staat centraal. Zorg daarom voor een korfbalrijke omgeving.

Visie op korfbal
Korfbal is een spel van interactie. Dit houdt in dat er altijd met tegenstander wordt gespeeld. Het handelen van spelers ontstaat doordat wordt ingespeeld op de tegenstander. Hoe meer weerstand de tegenstander geeft, hoe moeilijker het wordt om de oefenvorm goed uit te voeren. Dit beïnvloedt het leerproces. Door de weerstand van de tegenstander ontstaat er een situatie om een doelpunt te maken, een assist te geven, vrij te lopen en/of in balbezit te blijven. Dit noemen we de korfbalacties. Tijdens de training staat de wedstrijdsituatie centraal. 

De korfbalacties worden onderverdeeld in vier aanvallende en vier verdedigende thema’s:
1. (voorkomen van) scoren
2. (voorkomen van) vrijlopen om te scoren
3. (voorkomen van) vrijpassen om te scoren
4. in balbezit blijven (komen)

De visie op leren en op korfbal zorgt ervoor dat er op dezelfde manier gedacht wordt over de oefenstof, de manier van coachen en de omgang met de spelers en betrokkenen.