Van korfbalpraktijk naar technisch korfbalbeleid

De verbinding tussen korfbalpraktijk en technisch beleid is vaak lastig. Hoe zorg je ervoor dat trainer en coaches werken vanuit de visie van de vereniging? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je dat het beleid draagvlak krijgt? Dit zijn vragen waar veel verenigingen tegenaan lopen. We geven een aantal handreikingen die bruikbaar kunnen zijn binnen de vereniging. 

Hoe kun je talent ontwikkelen en kinderen plezier laten beleven? 

Visie

Het is belangrijk om te werken vanuit een visie. De visie kan gezien worden als de bril waardoor je naar verschillende elementen kijkt. Op die manier kun je een goede manier van trainen en coachen aanreiken. Het KNKV heeft een visie die onder te verdelen is in een visie op leren en een visie op korfbal.

Visie op leren
Leren is volgens Beek (2011) het meest effectief als er variatie in oefenstof plaatsvindt. Dit wordt differentieel leren genoemd. Het KNKV vindt het belangrijk dat korfballers leren door te ervaren. Door vragen te stellen kun je spelers bewust maken over hoe korfbal te spelen. Succesbeleving staat centraal. Zorg daarom voor een korfbalrijke omgeving.

Visie op korfbal
Korfbal is een spel van interactie. Dit houdt in dat er altijd met tegenstander wordt gespeeld. Het handelen van spelers ontstaat doordat wordt ingespeeld op de tegenstander. Hoe meer weerstand de tegenstander geeft, hoe moeilijker het wordt om de oefenvorm goed uit te voeren. Dit beïnvloedt het leerproces. Door de weerstand van de tegenstander ontstaat er een situatie om een doelpunt te maken, een assist te geven, vrij te lopen en/of in balbezit te blijven. Dit noemen we de korfbalacties. Tijdens de training staat de wedstrijdsituatie centraal. 

De korfbalacties worden onderverdeeld in vier aanvallende en vier verdedigende thema’s:
1. (voorkomen van) scoren
2. (voorkomen van) vrijlopen om te scoren
3. (voorkomen van) vrijpassen om te scoren
4. in balbezit blijven (komen)

De visie op leren en op korfbal zorgt ervoor dat er op dezelfde manier gedacht wordt over de oefenstof, de manier van coachen en de omgang met de spelers en betrokkenen.