Op ieder team een goede trainer/coach

Oefenstof
Om de korfbalacties trainbaar te maken zijn spelers altijd bezig met paal, bal, aanvaller(s) en verdediger(s).Omdat de wedstrijd centraal staat in de training, zullen deze onderdelen aanwezig moeten zijn. Om de oefenstof makelijker of moeilijker te maken kun je variëren in verschillende elementen:

Positie: staat de speler dichtbij of verder weg van de korf?
Richting: Waarheen loopt de speler? Zijwaarts, voorwaarts of achterwaarts?
Snelheid: Op welk tempo handelt de speler? Rustig of gehaast?
Timing: Op welk moment begint de speler zich vrij te spelen? Te vroeg, op tijd of te laat?

We hebben een oefenvorm beschreven die inzichtelijk maakt hoe een trainer kan inspelen op de verschillende elementen.

Voorbeeld oefenvorm
Thema: Vrijpassen om te scoren.
Aandachtspunt: Het moment van aanspelen op de vrijlopende speler.

Opzet:
In het veld staan vier aanvallers (blauw), waarvan twee met een vaste verdediger (geel). Er wordt afgerond op één korfbalpaal.

Speluitleg:
De twee aanvallers met vaste verdediger moeten zich vrijlopen om tot scoren te komen. De aanvallers zonder verdediger moeten de assist verzorgen. De aangevers mogen niet afronden.  In deze oefenvorm worden verschillende opdrachten gegeven om de assist te trainen. De opdrachten zijn in stappen uiteengezet.

Stap 1: 
De aanvallers moeten binnen 3 passes schieten. De aangevers mogen overal heen bewegen.

In stap 1 hebben de aangevers weinig weerstand in tijd en ruimte.

Stap 2: 
De aangevers mogen alleen buiten de cirkel van 4 meter hun assist leveren. De aanvallers moeten na elke assist tot scoringskans komen.

De aanpassingen in stap 2 hebben invloed op de richting waarvan de assist komt is van buiten de cirkel naar binnen de cirkel.
Elke assist moet leiden tot een doelkans. Het moment (timing) van aanspelen wordt belangrijk.

Stap 3:
De aangevers krijgen een vaste tegenstander om de assist moeilijk te maken. Verder gelden dezelfde regels als bij stap 2

Stap 3 zorgt voor extra weerstand in het aantal spelers. De aangevers krijgen vaste verdedigers die de assist moeilijk maken.

Spelenderwijs Verbeteren
Spelenderwijs verbeteren (2014) is een bedrijf dat zich richt op korfbalcoaches. Spelenderwijs werkt vanuit het Teaching Games for Understanding model. Zij hebben middels deze visie een applicatie ontwikkeld met betekenisvolle spelvormen die kunnen worden gegeven aan de gehele korfbaljeugd. In de opleidingen KT2 en KT3 maken we gebruik van middelen van Spelenderwijs Verbeteren.

"Technieken worden vaak los van het spel aangeboden, en zijn daardoor vaak betekenis- en belevingsloos voor de speler (Neutkens & Weeldenburg, 2012). Volwassenen geven nu eenmaal de voorkeur aan technieken verbeteren, maar jongere spelers geven de voorkeur aan spelvormen spelen waarin ze de vaardigheden kunnen hanteren die ze bezitten (Oslin, 2006). Teaching Games for Understanding is een visie die ervan uitgaat dat we de speler het spel moeten leren spelen en begrijpen. We laten techniek niet los, in tegendeel! Technieken worden gezien als middel om succesvol deel te nemen aan het spel, maar niet meer als doelstelling (Griffin & Butler, 2005)."