Op ieder team een goede trainer/coach

Oefenstof
Om de korfbalacties trainbaar te maken zijn spelers altijd bezig met paal, bal, aanvaller(s) en verdediger(s).Omdat de wedstrijd centraal staat in de training, zullen deze onderdelen aanwezig moeten zijn. Om de oefenstof makelijker of moeilijker te maken kan je variëren in verschillende elementen:

Positie: staat de speler dichtbij of verder weg van de korf?
Richting: Waarheen loopt de speler? Zijwaarts, voorwaarts of achterwaarts?
Snelheid: Op welk tempo handelt de speler? Rustig of gehaast?
Timing: Op welk moment begint de speler zich vrij te spelen? Te vroeg, op tijd of te laat?

We hebben een oefenvorm beschreven die inzichtelijk maakt hoe een trainer kan inspelen op de verschillende elementen.

Voorbeeld oefenvorm
Thema: Vrijpassen om te scoren.
Aandachtspunt: Het moment van aanspelen op de vrijlopende speler.

Opzet:
In het veld staan vier aanvallers (blauw), waarvan twee met een vaste verdediger (geel). Er wordt afgerond op één korfbalpaal.

Speluitleg:
De twee aanvallers met vaste verdediger moeten zich vrijlopen om tot scoren te komen. De aanvallers zonder verdediger moeten de assist verzorgen. De aangevers mogen niet afronden.  In deze oefenvorm worden verschillende opdrachten gegeven om de assist te trainen. De opdrachten zijn in stappen uiteengezet.

Stap 1: 
De aanvallers moeten binnen 3 passes schieten. De aangevers mogen overal heen bewegen.

In stap 1 hebben de aangevers weinig weerstand in tijd en ruimte.

Stap 2: 
De aangevers mogen alleen buiten de cirkel van 4 meter hun assist leveren. De aanvallers moeten na elke assist tot scoringskans komen.

De aanpassingen in stap 2 hebben invloed op de richting waarvan de assist komt is van buiten de cirkel naar binnen de cirkel.
Elke assist moet leiden tot een doelkans. Het moment (timing) van aanspelen wordt belangrijk.

Stap 3:
De aangevers krijgen een vaste tegenstander om de assist moeilijk te maken. Verder gelden dezelfde regels als bij stap 2

Stap 3 zorgt voor extra weerstand in het aantal spelers. De aangevers krijgen vaste verdedigers die de assist moeilijk maken.