Met korfbaltechnisch beleid ambities waarmaken

Veel verenigingen hebben behoeften om de korfbalvisie te vertalen naar een technisch beleidsplan. Het doel van een technisch beleidsplan is om duidelijkheid en structuur te creëren binnen de vereniging. Het zorgt ervoor dat je weet welke keuzes gemaakt moeten worden. De vraag is hoe de visie over de korfbalpraktijk op een goede manier ingebouwd kan worden binnen de vereniging (implementatiestrategie)? Het inbouwen in de vereniging en het maken van de keuzes voor het technisch beleidsplan zijn per korfbalvereniging verschillend. Het KNKV kan meehelpen in de zoektocht naar ‘wie zijn wij als vereniging en wat willen wij bereiken?’ om daarmee het technisch beleidsplan vorm te geven.

Stap 1: Bepaal de DNA van je vereniging

Topsport: Topsportambitie en talentontwikkeling.
Presteren en plezier: Plezier is belangrijk. Het streven is zo hoog mogelijk korfbal te spelen.
Gemeenschap: Een club om bij te horen. Plezier staat voorop.

Hoe bepaal je het DNA van de vereniging?

Zoek naar energie. Waar ben je trots op en wat is je verhaal?
Ga in gesprek met de eigen leden en vraag hen naar hun visie en ambities. Waar staat de vereniging over 10 jaar?

Note: De cultuur van de vereniging heeft invloed op de implementatiestrategie (stap 2). Een vereniging die topsport wil spelen zal anders implementeren dan een gemeenschapsvereniging. Bij een gemeenschapsvereniging heeft elk kind recht op een goede trainer, terwijl de topsportvereniging ook de beste kinderen selecteert voor de hoogste teams.

Stap 2: Bepaal de implementatiestrategie

Bepaal concrete doelstellingen die passen bij het DNA van de vereniging. Op technisch gebied gaat het over:

Wat is de ambitie rondom het eerste- , tweede- en (eventueel) derde team.
Hoe ontwikkel je talent?
Hoe begeleid je trainers?
Hoe leid je scheidsrechters op?

Het korfbaltechnisch beleidsplan is onderdeel van het verenigingsbeleid. Vraagstukken over onder andere accommodatiezaken, vrijwilligerszaken en samenwerkingspartners staan in relatie tot het technisch beleid. Onderstaand een overzicht van hoe de relatie tussen verenigingsbeleid en technisch beleid gevonden kan worden.

Voorbeeld om een succesvol technisch beleidsplan in de vereniging te krijgen.

Interne overleggen Technische Commissie
Overleg met- en tussen de trainers.
Hoe succesvol is het beleid? Waar kun je op bijsturen?
Organiseren van clinics

Stap 3: Zorg voor duurzame implementatie

Hoe blijft het plan levendig?
Wie en wat heb je daarvoor nodig?

Onderstaande punten zijn handvatten om dit voor elkaar te krijgen:

Wie zijn aanspreekpunten binnen de club?
Hoe zorgen we voor draagvlak in de vereniging? Wie moeten we als eerst enthousiasmeren?
Hoe bereiken we de trainers en coaches?
Hoe kunnen we de trainers en coaches, die de kennis en vaardigheden hebben geleerd in de (nieuwe) korfbalvisie, inzetten om andere trainers te enthousiasmeren? (Olievlek idee).
Op welke manier blijft de informatie, kennis en enthousiasme binnen de vereniging?

Literatuurverwijzing:
Beek, P.J. (2011) Nieuwe, praktische relevante inzichten in techniektraining. Motorisch leren: het belang van impliciete kennisopbouw (deel 3). Sportgericht, nr. 4, jaargang 65.