Regionale talentencentra (RTC's)

Een regionaal talentencentrum (RTC) biedt talenten in de directe omgeving in de leeftijdscategorie U15, U17 en U19 een programma om zichzelf te ontwikkelen met als doel doorstroming naar hoger liggende niveaus en nationale selecties. Het KNKV heeft de regie.

Het KNKV probeert bij alle zeven regionale topsportorganisaties (RTO’s) aan te sluiten met de eigen RTC’s. Het KNKV streeft ernaar om alle zes regio’s te verbinden aan RTO’s.

Talentontwikkeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het KNKV. Het wordt top-down gecoördineerd en bottom-up vormgegeven. De directeur Korfbal coördineert het project en wordt hierbij ondersteund door een beleidsmedewerker Coördinator Talentontwikkeling en de Mastercoach. De bondscoaches geven in het veld leiding aan het project. Zij voeren in samenwerking met de RTC-coaches het programma uit.

Aanstelling van alle RTC-coaches U19 vindt plaats door de Mastercoach , die gebruik maakt van de nationale coaches en de coördinator Talentontwikkeling.  Voor Regionale Talentencentra (korfbalregio) worden werkgroepen geformeerd. Deze zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van de teams en hebben hier een budget voor.

Het opleidingstraject maakt het mogelijk dat talenten zich maximaal ontwikkelen, de clubcompetities versterkt worden en dat de nationale selecties hun status van absolute nummer één van de wereld kunnen behouden.

Op dit moment beschikt het KNKV over coaches van hoog niveau voor zowel de RTC-teams als de nationale talententeams. 

De talententeams worden ingezet voor internationale ontmoetingen. De coördinatie van de inzet van de selectieteams is in handen van de directeur Korfbal, bijgestaan door de coördinator talentontwikkeling en de mastercoach.

Het organogram topkorfbal is als volgt ingericht.