Regionale talentencentra (RTC's)

Een regionaal talentencentrum (RTC) biedt talenten in de directe omgeving in de leeftijdscategorie U13, U15, U17 en U19 een programma om zichzelf te ontwikkelen met als doel doorstroming naar hoger liggende niveaus en nationale selecties. Het KNKV runt deze RTC's altijd volledig zelfstandig en vanuit eigen middelen.

Doordat vanuit olympische netwerken en met name middelgrote steden de laatste jaren initiatieven zijn ontstaan richting korfbal, is er samenwerking ontstaan op het punt van korfbalregionale selecties. Vanwege de grote afstanden in de regio’s onderzocht het KNKV de mogelijkheden om een derde, meer regionaal georiënteerde laag aan te brengen in de TO-piramide. Dit beleidsvoornemen kwam gelijktijdig met toenadering van andere partijen om samen te werken aan het realiseren van RTC’s. In de afgelopen periode is het KNKV een samenwerkingsverband aangegaan met de Topsport Talent School Groningen (TTS) , Het OSG Sevenwolden in Heerenveen, CTO Heerenveen, RTC Het Oosten en TopsportDordrecht. Daarnaast is een verband aangegaan met de gemeentes Den Haag, Zaanstad en Goes. Het KNKV probeert bij alle zeven Regionale Topsport Organisaties (RTO’s) aan te sluiten met de eigen RTC’s. Het KNKV streeft ernaar om alle zes regio’s te verbinden aan RTO’s, of aan sterke olympische netwerken.

RTC Zuid is gekoppeld aan CTO Eindhoven en/of het Olympisch Netwerk Brabant, RTC Oost aan Papendal, RTC Noord aan Heerenveen, RTC Noord-West aan Amsterdam en RTC Zuid-West aan Dordrecht. De derde laag van de korfbalregio’s kan verbonden worden met middelgrote steden en Olympische netwerken. Mogelijkheden binnen regio Noord liggen in de drie Noordelijke provincies met Leeuwarden, Groningen en Assen. Binnen regio Oost zijn dat Utrecht (al gerealiseerd), Arnhem, Almelo(contact) en Dronten(contact). Binnen regio Noord-West gaat het om Zaanstad (contact), Alphen (contact), Den Haag en Amsterdam. In regio Zuid-West gaat het om Dordrecht, Rotterdam, Goes en Papendrecht. Tenslotte in regio Zuid om Eindhoven, Tilburg en een nader te bepalen locatie in Limburg.

Talentontwikkeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het KNKV. Het wordt top-down gecoördineerd en bottom-up vormgegeven. De directeur Korfbal coördineert het project en wordt hierbij ondersteund door een beleidsmedewerker Coördinator Talentontwikkeling en de Mastercoach. De bondscoaches geven in het veld leiding aan het project. Zij voeren in samenwerking met de RTC-coaches het programma uit.

Aanstelling van alle RTC-coaches U19 vindt plaats door de directeur Korfbal. De aansturing wordt door de Mastercoach gedaan, die gebruik maakt van de nationale coaches en de coördinator Talentontwikkeling. Regionale coaches U13 en U15 vallen nu nog onder verantwoording van de werkgroep Talentontwikkeling in het betreffende district. Indien zij onder contract gaan werken, vallen zij ook onder de Directeur Korfbal. Uitzondering wordt gemaakt voor de regionale coaches die aangesteld worden in samenwerking met provincie, grote gemeente en/of Olympische steunpunten. Voor deze groep geldt dezelfde aansturing vanuit de technisch directeur. Streven is het aanstellen van coördinator Talentontwikkeling die verantwoordelijk wordt voor de aansturing RTC-coaches U13 en U15 en alle regionale coaches. De werkgroep Talentontwikkeling is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van alle RTC-teams en heeft hier een budget voor. Voor Regionale Talentencentra (korfbalregio) worden werkgroepen geformeerd.

Het opleidingstraject maakt het mogelijk dat talenten zich maximaal ontwikkelen en dat de nationale selecties hun status van absolute nummer één van de wereld kunnen behouden.

Op dit moment beschikt het KNKV over coaches van hoog niveau voor zowel de RTC-teams als de nationale talententeams. 

De talententeams worden ingezet voor internationale ontmoetingen. De coördinatie van de inzet van de selectieteams is in handen van de directeur Korfbal, bijgestaan door de coördinator talentontwikkeling en de mastercoach.

Het organogram topkorfbal is als volgt ingericht.