Staffen

Er kan alleen een straf worden opgelegd, die is te vinden in artikel 24-1 TR. De Regels voor strafoplegging worden op voorstel van het Bondsbestuur door de Bondsraad vastgesteld. In deze Regels staan per overtreder en per code aangegeven wat de minimum en wat de maximum straf is.