Sport Intelligence

Het KNKV streeft ernaar om de diensten en producten zo mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de verenigingen en leden. Een visie en ideëen opdoen om deze afstemming zo optimaal mogelijk te laten zijn kan onder andere door het regelmatig doen van onderzoek.

Wanneer je als vereniging je strategie gaat bepalen op basis van data kun je gebruik maken van verschillende bronnen. Bij het KNKV zijn er diverse soorten data beschikbaar, zoals de ledencijfers, ledenverloop, forecast. Maar ook is er informatie beschikbaar over de profilering van jouw vereniging en waar potentiele leden zich bevinden. Daarvoor hebben alle verenigingen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het portaal wat het KNKV hiervoor heeft aangeschaft.

De afgelopen jaren heeft het KNKV veel diensten en producten ontwikkeld die bijdragen tot groei van het korfbal zowel kwalitatief als kwantitatief. Onbekend in dit geheel zijn data, behoeften van de korfbalverenigingen en de tevredenheid van verenigingen over de aangeboden diensten en producten.
Om deze zaken inzichtelijk te krijgen is het KNKV gestart met Sport Intelligence. Grofweg kunnen we deze dienst onderverdelen in een 2-tal categorieën, namelijk data en onderzoek.