RvW 3.12 BB Spelregelexperimenten

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2019 de volgende spelregelexperimenten voor de Korfbal League 2019-2020 vastgesteld:

Op verzoek van de verenigingen, uitkomend in de Korfbal League en betrokken arbitrage-officials, wordt bij wijze van experiment een tijdstraf ingevoerd.
Op verzoek van het IKF komen er experimenten op het gebied van het werken met twee scheidsrechters, alsmede het laten nemen van een strafworp.

1          Tijdstraf

 • Dit experiment is een uitbreiding op § 2.3.f van de Officiële Spelregels.
 • De groene kaart is voor door spelers begane overtredingen die niet zwaar genoeg zijn voor een formele waarschuwing (gele kaart), zoals omschreven in de codering in art. 14 lid 4 onder b van het Tuchtreglement en BB 4.01 Formele waarschuwing en wegzending.
 • Het tonen van een groene kaart leidt tot een sanctie van 5 minuten, waarbij de speler plaats moet nemen op de bank.
 • De groene kaart wordt niet administratief verwerkt.
 • Een tweede groene kaart is niet mogelijk.
 • Het tonen van de gele kaart (formele waarschuwing) aan de speler leidt tot een sanctie van 5 minuten, waarbij de speler plaats moet nemen op de bank.
 • De registratie en gevolgen van een gele kaart blijven ongewijzigd.
 • Na een gele kaart kan er geen groene kaart meer worden gegeven. 
 • De registratie en gevolgen voor een tweede gele kaart blijven ook ongewijzigd, dus wegzending en registratie van 2 formele waarschuwingen.
 • Verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de tijd van de tijdstraf ligt bij de juryvoorzitter.
 • De tijdstraf leidt tot een verplichte spelersvervanging bij het ingaan van de tijdstraf.
 • De mogelijke spelersvervanging bij terugkeer aan het einde van de straftijd telt ook mee bij de telling van het aantal spelersvervangingen.
 • Verder zijn de reguliere regels voor spelersvervanging van toepassing, ook die na het bereiken van 8 spelersvervangingen. 

2          Twee scheidsrechters

 • De in de Rompregeling Arbitrage genoemde assistent-scheidsrechter moet in het kader van dit experiment in alle opzichten gezien worden als 2e scheidrechter.
 • Beide scheidsrechters zijn beslissingsbevoegd.

3          Strafworp

 • De strafworp dient te worden genomen conform de bepalingen zoals opgenomen in de tekst van het spelregelexperiment van het IKF. Dit ter beoordeling van (één van) de scheidsrechter(s).
 • Op het moment dat degene die de strafworp moet nemen gewisseld wordt, mag iedere aanvaller de strafworp nemen.

4          Evaluatie

De evaluatie zal plaats vinden na afloop van het zaalseizoen 2019-2020 in samenspraak met het IKF.

Dit besluit treedt in werking op 16 oktober 2019.