RTC

Het KNKV runt deze Regionale Talentencentra (RTC’s) altijd volledig zelfstandig en vanuit eigen middelen. Doordat vanuit Olympische netwerken en met name middelgrote steden de laatste jaren initiatieven zijn ontstaan richting korfbal, is er samenwerking ontstaan op het punt van korfbalregionale selecties. Vanwege de grote afstanden in de regio’s onderzocht het KNKV de mogelijkheden om een derde, meer regionaal georiënteerde laag aan te brengen in de TO-piramide. Dit beleidsvoornemen kwam gelijktijdig met toenadering van andere partijen om samen te werken aan het realiseren van RTC’s.