Onderscheidingen

KNKV kaderleden landelijk

 • Het ereteken
  Dit is de meest algemene onderscheiding en wordt gegeven aan personen, die zich door hun inzet op landelijk niveau verdienstelijk hebben gemaakt en hun bijdrage hebben geleverd aan de KNKV organisatie.
 • Het lidmaatschap van verdienste
  Dit wordt toegekend aan personen, die zich op landelijk bestuurlijk niveau hebben ingezet om vorm en inhoud te geven aan het KNKV in al haar facetten.
 • Het erelidmaatschap
  Dit wordt toegekend aan personen, die zich op landelijk bestuurlijk niveau hebben ingezet en daarbij een rol hebben gespeeld bij de verdere ontwikkeling van de sport, dan wel bij de organisatie van het KNKV.
 • Het erevoorzitterschap/erebestuurder
  Deze onderscheiding valt ten deel aan de voorzitter/bestuurder van het KNKV, die bij zijn activiteiten kan terugzien op een grote inzet voor het korfbal en voor het KNKV.

 

KNKV kaderleden district

 • Ereteken (Districtsspeld)
  Deze speld wordt uitgereikt aan personen, die zich gedurende lange tijd hebben ingezet voor het KNKV district [naam]. Een speld waarmee waardering wordt uitgedrukt aan personen die "in de schaduw" hun steentje hebben bijgedragen.
 • Het lidmaatschap van verdienste
  Dit wordt toegekend aan personen, die zich op bestuurlijk niveau hebben ingezet om vorm en inhoud te geven aan het KNKV district [naam] in al haar facetten.
 • Het erelidmaatschap
  Dit wordt toegekend aan personen, die zich op bestuurlijk niveau hebben ingezet en daarbij een rol hebben gespeeld bij de verdere ontwikkeling van de sport, dan wel bij de organisatie van het KNKV district [naam].
 • Het erevoorzitterschap
  Deze onderscheiding valt ten deel aan de voorzitter van het KNKV district [naam], die bij zijn activiteiten kan terugzien op een grote inzet voor het korfbal en voor het KNKV district [naam].

 

Onderscheidingen algemeen

 • De verbondsspeld
  Deze speld is een algemene onderscheiding en wordt uitgereikt aan personen, die zich gedurende lange tijd hebben ingezet voor het KNKV. Een speld waarmee waardering wordt uitgedrukt aan personen die "in de schaduw" hun steentje hebben bijgedragen.
 • De Broekhuysenmedaille
  Deze medaille wordt uitgereikt aan personen die voor het KNKV bijzondere verdiensten hebben gehad op organisatorisch gebied.
 • De Heijboermedaille
  Deze medaille wordt uitgereikt aan personen, met bijzondere verdiensten hebben gehad voor de ontwikkeling van het korfbalspel
 • De Wilson-erebeker
  De plaats van deze beker is moeilijk te definiëren. Deze beker wordt gegeven aan een persoon of een groep personen die zich een eenmalige inspanning hebben getroost om het korfbal of de KNKV bijzonder te dienen. Een activiteit, die minder een continuïteit vertoont dan de eerder genoemde onderscheidingen.
 • De Jack van Driel propagandaprijs
  Deze beker komt in het bezit van het district dat de meeste ledenwinst heeft geboekt.