Vrijwilliger Kader KNKV

Het KNKV telt ongeveer 400 kaderleden die zich op allerlei gebieden inzetten om de korfbalorganisatie probleemloos te laten draaien. Denk hierbij aan abitrage, opleidingen, tuchtzaken maar ook het archief wordt door kaderleden bijgehouden. Onmisbare schakels voor het KNKV en daarom heeft het KNKV haar kaderleden hoog in het vaandel staan.

In 2016 heeft het KNKV de eerste tevredenheidsmeting KNKV kader gehouden om zo beter zicht te krijgen op hetgeen er leeft onder de kaderleden. Het KNKV kreeg een mooi rapportcijfer (7,3) maar er waren ook verbeterpunten. Vanuit deze tevredenheidsmeting is het projectplan Vrijwilligersbeleid ontstaan. Hierin is opgenomen hoe het KNKV met haar vrijwilligers omgaat, wat het KNKV hen biedt en hoe het KNKV haar vrijwilligers een blijk van waardering geeft. Zo is bepaald dat nieuwe vrijwilligers bij hun aanstelling een benoemingsbrief en alle voor hen relevantie informatie ontvangen. Daarnaast zijn gedurende het seizoen een aantal vaste waarderingsmomenten ingebouwd zoals het versturen van een verjaardagskaart, een kleine attentie rond de feestdagen en de jaarlijkse barbecue met de bureaumedewerkers aan het einde van het seizoen in Zeist.

Om een goed beeld te blijven houden van het wel en wee binnen de vrijwilligersorganisatie wordt de tevredenheidsmeting één keer in de twee jaar onder het KNKV kader herhaald.

Wil je je ook graag gaan inzetten voor de korfbalsport en bij het KNKV? Laat het ons weten via het contactformulier op onze site.