Vertrouwenscontactpersonen KNKV

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Die fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren hij of zij de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn: Anne van Vegchel en Marian Blaset.

Je kunt contact met hen opnemen per e-mail: vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl

Je informatie wordt enkel door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld.

Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met Marian Blaset, 06-13327465 of Anne van Vegchel, 06-41680967. Bij geen gehoor graag een voicemail inspreken, dan zul je zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

Vertrouwenspersoon
Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.