Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC)

In 2016 is het traject ‘Vereniging Centraal’ (VC) gestart. Met dit traject wil het KNKV de we verenigingen centraal stellen en de verenigingsondersteuning optimaliseren gebaseerd op de behoefte vanuit de verenigingen. Voor een gezamenlijke aanpak van de wensen en behoeften van de verenigingen in het kader van het traject VC en om te zorgen voor een op de praktijk gebaseerd Jaarplan 2019, is een landelijke werkgroep Vereniging Centraal geformeerd.

De Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC), bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten, die een verbindende rol naar verenigingen gaan vervullen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in inzet van verenigingscoaches voor individuele begeleiding.
Deze landelijke werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Joop van Essen (vertegenwoordiger Oost)
  • Jaap Nederlof (vertegenwoordiger Zuidwest en voorzitter)
  • Irma Profijt-Doorlag (vertegenwoordiger Noord)
  • Sietze Fokkema (vertegenwoordiger Noordwest)
  • Wilma Vervoort (vertegenwoordiger Zuid)
  • Gert-Jan Kraaijeveld, Ingrid Sijstermans, Jan Boer, Fedde Boersma (allen beroepsorganisatie KNKV).

De LWVC houdt zich de komende tijd bezig met de verdere uitwerking van de (brede) verenigingsondersteuning op districtsniveau. Welke onderwerpen spelen er, welke thema’s hebben aandacht nodig en aan welke expertises is behoefte. Informeren over de werkwijze, plannen en activiteiten volgt.

Heb je vragen? Je kunt hiervoor bij één van de leden van de werkgroep terecht via Service & Ondersteuning.