Opschorten straf

Het is niet zo dat door het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de straf automatisch wordt opgeschort. Het is mogelijk om bij de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep, de heer mr. J.L. Naves, opschorting van de straf te vragen. Voorwaarden zijn:

er wordt daadwerkelijk beroep ingesteld;
de vijftien rekeneenheden worden binnen de gestelde termijn betaald.
De relevante gegevens van de heer Naves zijn: tel. mobiel: 06-42384709; mail: jl.naves@pelsrijcken.nl 

Bij afwezigheid van de heer Naves neemt mevrouw M. de Kock-Molendijk de heer Naves waar (mail: maaike_dekock@hotmail.com; tel. mobiel: 06-11928202).

Zolang een verzoek om opschorting niet is toegestaan blijft betrokkene gestraft; hij zal dan bijvoorbeeld niet kunnen spelen of coachen.