Vrijstelling / oud diploma

Uitgangspunt van een KNKV opleiding of cursus is dat men specifieke vaardigheden en competenties aanleert die nodig zijn om bepaalde korfbalgerelateerde functies uit te kunnen oefenen. Dit kunnen algemene competenties zijn (bv organisatie van een les/training) maar het gaat met name over korfbalspecifieke vaardigheden (bv spelregelkennis). 
In een aantal gevallen zal een cursist reeds beschikken over bepaalde competenties, behaald dankzij opleiding, werkervaring of korfbalervaring. Het is zeer lastig te beoordelen of een elders/eerder verworven competentie (EVC) voldoet aan wat wij vragen binnen de opleidingen van het KNKV.

Zonder iemand te kort te willen doen, maar het feit dat men “hoog” gespeeld heeft of in de top gefloten heeft, al jaren training geeft, etc., is op zich geen reden om vrijstelling te verlenen. Een goede korfballer is niet per definitie een goede lesgever, een topscheidsrechter is niet per se in staat een goed begeleidingsgesprek te voeren. Uiteraard neemt men in voornoemde voorbeelden wel een goede eigen vaardigheid mee. 

In de uitwerking wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Vrijstelling van een opleiding – d.w.z. dat je de opleiding niet hoeft te volgen, maar wel het bijbehorende certificaat ontvangt. Dit gaat op voor een opleiding die het 'einde' is van een reeks, 
  bijv. voor de opleiding Verenigingsbegeleider. Vraag je een vrijstelling aan voor bijv. KT 2, dan ontvang je geen certificaat. KT 2 is geen 'eindopleiding'. Je kunt in dit geval vragen om een toelating tot KT 3.
 • Toelating tot een opleiding – d.w.z. dat de aanvrager de juiste competenties bezit om toegelaten te worden tot een opleiding, bijv. Korfbal Trainer 3.
  Dat kan zijn op grond van een elders verworden diploma of op grond van de juiste competenties. Het kan ook zijn dat iemand een ‘korfbaldiploma’ in het verleden heeft behaald, dat nu recht geeft op toelating tot één van de huidige opleidingen. 

 

Aan de hand van onderstaande vragen kun je kijken hoe je kunt omgaan met een aanvraag.

 1. Je hebt in het verleden een KNKV-diploma behaald. Kijk in het schema om te zien waaraan het ‘oude’ diploma gelijk is en zie wat het vervolg kan zijn.
 2. Je wilt een opleiding Korfbaltrainer 3 of 4 volgen en hebt een sportopleiding of lerarenopleiding gevolgd. Kijk hier tot welke opleiding je toegang hebt.
 3. Punt 1 en 2 zijn niet aan de orde. Zie hieronder hoe je een vrijstelling van / toelating tot een opleiding kunt aanvragen. 

 

Aanvragen vrijstelling / toelating
De aanvraag voor een vrijstelling moet ALTIJD gedaan worden bij de DWO van het district waartoe de aanvrager behoort (uitzondering: KorfbalTrainer 4). 

Procedure:

 • De aanvraag kan alleen gedaan worden als men lid is van het KNKV. Dat kan door een lidmaatschap van een vereniging of een onafhankelijk lidmaatschap bij het KNKV
 • De cursist moet altijd ZELF de aanvraag voor een vrijstelling indienen bij de DWO (voor KT 4 de aanvraag bij de afdeling opleidingen van het KNKV)
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een kopie van een relevant diploma. Het kan zijn dat de aanvraag nader onderbouwd moet worden met de verworven competenties horende bij het diploma
 • Een cursist heeft geen “recht “ op een vrijstelling op basis van deze nota. Een vrijstelling wordt altijd verleend door de DWO (voor KT 4 door opleidingen van het KNKV)
 • Indien er kosten zijn verbonden aan de aanvraag, dan moeten die eerst voldaan zijn alvorens de verdere procedure in werking wordt gesteld
 • Een aanvraag voor een vrijstelling wordt besproken op de eerstvolgende DWO-vergadering
 • De DWO houdt een register van verleende vrijstellingen bij, welk register eens per jaar in een landelijk overleg wordt ingebracht
 • In het geval dat de DWO twijfelt over de toekenning, kan zij haar opinie toetsen bij de productmanager opleidingen
 • De DWO beoordeelt of de aanvraag voldoet, dan wel vraagt om nadere toelichting bij de aanvraag. Er zijn de drie mogelijkheden:
 1. Geen vrijstelling van of geen toelating tot een cursus. (Geen kosten)
 2. Wel een vrijstelling van of wel toelating tot een cursus. (Geen kosten)
 3. De cursist krijgt een intake of moet middels een portfolio zijn kwaliteit onderbouwen. Wil men hier daadwerkelijk gebruik van maken, dan zal men eerst de kosten ( te betalen via een nota) hiervan moeten voldoen. Klik hier voor de mogelijkheden per opleiding.