KT 2

Spelers leren korfballen door het spel te spelen. Ben jij een beginnende trainer en ben je nieuwsgierig hoe je dit kan doen als trainer? Schrijf je in voor de deze opleiding. In de cursus wordt gewerkt aan de hand van de vier inzichten over trainerschap.

Tijdens de KT2 opleiding  wordt aandacht besteed aan het lesgeven, de didactiek en de kernkwaliteiten van de trainer. Er wordt gewerkt met oefengroepen, beeldmateriaal en er is ruimte voor het geven van feed back aan medecursisten. Alle opdrachten voer je uit binnen je eigen praktijk omgeving, het team wat jij traint. Als deelnemer van de KT2 krijg je tijdens de opleiding toegang tot de app: Spelenderwijs Verbeteren Hierin kun je oefenstof zoeken die past bij jouw groep! Alle opdrachten werk je uit in een Elektronische Leeromgeving (ELO).

 

 

Als trainer natuurlijk wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet je hoe het leuk houdt. Voor iedereen, ook jezelf. 

 

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

 • Het geven van trainingen, met de nadruk op didactische vaardigheden
 • Toepassing van de Vier Inzichten Trainerschap
 • Het begeleiden van wedstrijden
 • Veilig Sportklimaat
Lesmateriaal
 • Boek: Korfbal spelen is Korfbal leren (Lof & Vlietstra);
 • Cursusboek KT2;
 • Verfilming cursusboek KT2 (deel 1 - deel 2); 
 • Gebruik APP Spelenderwijs Verbeteren.
De cursist krijgt een jaar lang de beschikking over de applicatie van Spelenderwijs Verbeteren. Deze applicatie kan de trainers ondersteunen tijdens de opleiding om te komen tot nieuwe inzichten. Er worden praktische voorbeelden gegeven die aansluiten op de visie van het KNKV over de korfbalbedoelingen.
Met Korfbal Zichtbaar Sportief gaat het KNKV uit van de kracht van korfbal: in- en rond  het veld dient men respectvol met elkaar om te gaan. Iedere speler moet zich op zijn/haar gemak voelen binnen het team. Elke trainer is zich er van bewust wat sportiviteit en respect betekent. In onze opleiding hebben wij het aspect: ‘Veilig, Sportief en Ontwikkelingsgericht klimaat’ centraal gesteld. Dit gebeurt vanuit de uitgave ‘4 Inzichten over Trainerschap‘.

Opleidingsduur

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tussen iedere bijeenkomst zit minimaal zes weken. In de tussenliggende periode ga je binnen de eigen korfbalpraktijk aan de slag. Dit doe je onder begeleiding van een (zelf gekozen) praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is verplicht om bij de eerste cursusavond aanwezig te zijn. 

Start

Om efficiënt / effectief een cursus te kunnen geven is het minimale aantal cursisten acht.

Toelating

 • Je bent minimaal 15 jaar
 • Je traint zelfstandig of als assistent een ploeg  (breedte of wedstrijdkorfbal);
 • Je hebt een praktijkbegeleider
 • Je bent in bezit van een VOG (meer informatie)
 • Je bent lid van het KNKV

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Het examen (PvB)  bestaat uit de beoordeling door de docent van alle opdrachten. Wanneer al deze opdrachten als voldoende worden beoordeeld, reikt het KNKV de cursist het certificaat Korfbaltrainer 2 uit. Dit certificaat geeft recht de opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) te volgen.
Mochten opdrachten als onvoldoende worden beoordeeld, geeft de docent aan welke onderdelen opnieuw moeten worden ingestuurd. Wanneer de cursist niet aan alle opdrachten voldoet binnen 1 jaar, dan kan hij/zij zich eventueel opnieuw aanmelden voor de KT2-opleiding. Men dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.

Kosten 

€ 45,00

Herkansing

Nee

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen