Coachen op sociaal gedrag

Winst boeken
Voor veel jeugdige sporters is het belangrijk om wedstrijden te winnen. Een trainer-coach wil met zijn sporters zo veel mogelijk winst boeken. Met ‘winst boeken’ duiden we op ontwikkeling. Om winst te boeken zijn de begrippen ‘leren’ en ‘plezier’ van belang. Als de trainer-coach een klimaat creëert, waar met plezier geleerd wordt, spreken we van een veilig en positief leerklimaat. In een dergelijk klimaat worden sporters geprikkeld en uitgedaagd zichzelf te verbeteren, om winst te boeken. Om dit al te bereiken moet de trainer-coach bekwaam zijn op het gebied van leren en omgaan met sporters.

Winst boeken in het omgaan met sporters staat centraal in deze cursus. Een trainer-coach die bekwaam is in het omgaan met sporters creëert een veilig leerklimaat waarin meer gewonnen wordt dan alleen wedstrijden. Sportgerelateerde ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan op deze manier hand in hand.

De relatie met sporters optimaliseren
Een ervaren trainer-coach uit de sport geciteerd:

“Opvoeden zit per definitie opgesloten in het trainen en coachen van kinderen en jongeren. Aandacht voor en scholing op dit terrein is dan ook een must voor elke jeugdtrainer. Maar niet alleen voor de jeugdtrainer, voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsport. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan leiders, jeugdcommissieleden en bestuursleden.”

Voor iedereen die in de sport een ‘relatie’ heeft met de sporters is deze cursus nuttig. De cursus richt zich met name op trainer-coaches in de sport. Maar ook leiders of jeugdcommissieleden kunnen hun relatie met jonge sporters willen optimaliseren en zijn van harte welkom.

Heb je interesse in gedrag (sportgedrag, omgangsgedrag et cetera) algemeen, eigen gedrag en het gedrag van de sporter,  en wil je meer grip krijgen op het (sport) gedrag van jonge sporters, volg dan deze cursus. Je krijgt pedagogische kennis aangereikt, leert  op systematische  wijze gedrag te analyseren en te beïnvloeden en je wordt je beter bewust van de handelingen die je toepast in de omgang met de sporters. 

Meer informatie en aanmelden 
Je kunt via opleidingen@knkv.nl meer informatie over de inhoud van deze bijscholing opvragen en je daar ook aanmelden.