Technisch kader opleidingen

Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving, gecreëerd door competente (sport)bestuurders. Dat is hoe we sport in Nederland willen organiseren.

Uitgaande van bovenstaande wil het KNKV ervoor zorgen dat zo veel mogelijk teams getraind en gecoacht worden door gecertificeerde trainers en coaches. Het KNKV heeft daar een aantal opleidingen voor. De KT2, KT3 en KT4 zijn opleidingen voor trainers. Voor beginnende trainers of bijvoorbeeld ouders die training gaan geven is er een clinic beschikbaar: ‘Training geven: de basics’. Daarnaast bieden we de opleiding ‘Trainersbegeleiding’ aan, waarbij je wordt opgeleid tot trainersbegeleider. 

Training geven: de basics
Deze trainingsavond/clinic is bedoeld voor een diverse doelgroep. Denk hierbij aan ouders, jeugdkorfballers die beginnen met training geven of aan oudere trainers die zich willen laten inspireren. De clinic is dan ook laagdrempelig en eenvoudig te begrijpen voor iedereen! Tijdens deze clinic worden de belangrijkste facetten van korfbal belicht, zodat de deelnemers een aantal tips en handvaten krijgen om in de praktijk mee aan de slag te kunnen gaan. Alle oefeningen zijn gericht op training geven aan de jeugd. Plezier en succesbeleving van je spelers in het korfbal staan centraal.

Korfbal Trainer 2 (KT 2)
Deze opleiding heeft als kern het lesgeven (didactiek). Lesgeven is de basis om inhoud (korfbalvaardigheden) over te kunnen brengen. In de opleiding wordt ook enige aandacht besteed aan het coachen. Deze opleiding is vooral praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met beelden! De cursisten maken tijdens de opleiding gebruik van de app Spelenderwijs Verbeteren

Korfbal Trainer 3 (KT 3)
In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het proces van 'analyse naar oefenstof'. Kennis van korfbal, van training en van korfballers komt aan bod. Coaching, met als kern gespreksvoering, wordt behandeld.
De KT3 leidt de cursist ook op tot Praktijkbegeleider voor het niveau van KorfbalTrainer 2.
KT3 is een praktijkgerichte opleiding. Tijdens de opleiding maken de cursisten gebruik van de app Spelenderwijs Verbeteren en Team TV

Korfbal Trainer 4 
Alle aspecten van het trainersvak worden in deze opleiding verder en dieper uitgewerkt.  De opleiding bestaat uit een deel theorie en praktijk. De cursus wordt begeleid door de mastercoach van het KNKV, stage docenten en experts uit de sport. De KT4 leidt de cursist ook op tot Praktijkbegeleider of trainersbegeleider.

Voor alle drie de opleidingen geldt:

  • De cursist is verplicht in het jaar van de cursus structureel een ploeg te trainen.
  • De cursist wordt ondersteund door een Praktijkbegeleider (PB).
  • De cursist is lid van het KNKV.

 

Veilig Sportklimaat (VSK)
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen, maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom willen we er samen met verenigingen voor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Om dit te ondersteunen zijn diverse scholingsmodules voor trainers, coaches en begeleiders. Op de site van de Academie voor Sportkader vind je een overzicht van alle bijscholingen.

Het KNKV ondersteunt het creëren van een sportief en veilig sportklimaat. Een veilig sportklimaat begint met de bewustwording van het eigen gedrag op en rond het veld. Vervolgens kunnen we zowel binnen de vereniging als daarbuiten werken aan verbeteringen om een veiliger sportklimaat te realiseren. 

De bijscholing Coachen op sociaal gedrag wordt ook door het KNKV zelf gegeven.