Declaratieformulieren opleidingen

De declaratieformulieren zijn bedoeld voor:

  • Docenten
  • PVB-beoordelaars scheidsrechter (alle categorieën)
  • KNKV-beoordelaar
  • De DWO.

De algemene afspraken t.a.v. declaratie van het KNKV zijn geldig.

Een korte toelichting op de procedure: 

  • Vul eerst het voorblad in
  • Vul vervolgens de getinte velden van de specificatie in
  • Bij 'factor': dat staat voor het aantal uren, wedstrijden, etc.
  • Stuur het formulier digitaal op, bij voorkeur met een digitale handtekening naar crediteurenadministratie@knkv.nl

 

Declaratieformulieren voor DWO
Voor de DWO zijn er ook twee declaratieformulieren.
1. Een formulier alleen voor de PVB-beoordelaars bij het examen KT 3.

2. Een formulier alleen voor de vergoeding van kilometers van deelnemers aan een 'algemene' bijeenkomst.