Verenigingsscheidsrechter

Ben jij diegene die elke week op het veld staat om wedstrijden te fluiten in het breedtekorfbal?  Wil jij jezelf ontwikkelen, ga dan aan de slag om je diploma verenigingsscheidsrechter te halen! 
De opleiding is geschikt voor iedereen die in het bezit van het spelregelbewijs of Basisopleiding B.
 
Wij verwachten van de Verenigingsscheidsrechter de juiste houding en uitstraling. Maar zeker ook enthousiasme voor het spel, voor de spelers en voor alle anderen die bij het korfbal betrokken zijn. Met andere woorden: je bent een ambassadeur voor het KNKV en de korfbalsport!

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Houding en presentatie;
  • Interpretatie en kennis van de spelregels;
  • Communicatie;
  • Sportiviteit en respect;
  • Weerbaarheid.

Opleidingsduur

Als cursist start je de opleiding. Je fluit, onder begeleiding van een gediplomeerd verenigingsbegeleider,  zoveel wedstrijden (breedte-korfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk. 

Start

Wanneer de cursist een gediplomeerd verenigingsbegeleider of KNKV-beoordelaar heeft die hem/haar begeleid.

Toelating

  • Je bent in het bezit van het Spelregelbewijs of daaraan gelijk gesteld diploma;
  • Als je examen wilt doen ben je in minimaal 17 jaar.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Let op! De aanvraag voor het examen (Proeve van Bekwaamheid) dient binnen één jaar na aanmelding voor de cursus te worden gedaan.
 
Als cursist en verenigingsbegeleider denken dat het niveau voldoende is, vraagt de cursist een examen (PvB) aan bij de District Werkgroep Opleidingen (DWO). De cursist dient, voorafgaand aan het examen een portfolio (met daarin drie verslagen) in te leveren bij de DWO.
Het examen (PvB) bestaat uit het fluiten van één wedstrijd in de breedtekorfbalcompetitie bij de Senioren/A-jeugd. Tijdens deze wedstrijd wordt van de cursist verwacht dat hij of zij laat zien de kennis van het spelregelbewijs te kunnen toepassen en de vaardigheden zoals aangeleerd in de begeleidingsperiode onder de knie heeft.
 
Als het examen (PvB) als ‘niet voldaan’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag recht op één herkansing.
Als de herkansing als ‘niet voldaan’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op nog een tweede herkansing. De kandidaat kan zich eventueel weer aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.
 
Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat Verenigingsscheidsrechter.

Kosten 

€ 40.00

Herkansing

Ja, kosten € 30.00 

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen