Verenigingsbegeleider

Zit opleiden en begeleiden in jouw bloed? Wil jij scheidsrechters verder helpen en ben je in staat het leerproces vragende wijs te ondersteunen? Dan ben jij de aangewezen persoon om het certificaat verenigingsbegeleider te behalen! 
De opleiding is geschikt voor iedereen die in het bezit van het spelregelbewijs en ervaring heeft als scheidsrechter.
 
Wij verwachten van de verenigingsbegeleider een open en coachende houding, stemt verwachtingen af en biedt een veilige en plezierige leeromgeving. Je ondersteunt. Communiceert positief en effectief en geeft het goede voorbeeld. Je kan waargenomen gedrag observeren en analyseren, trekt hieruit conclusie en zoekt daarbij passende leer en oefenopdrachten. Je geeft positief feed back.   

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

Betekenis van begeleiden;
Het voeren van gesprekken, gesprekstechnieken;
Zelfreflectie;
Bespreken praktijk opdrachten;
Intervisie medecursisten.

Opleidingsduur

De opleiding omvat drie bijeenkomsten van 2,5 uur met tussenperiodes van drie weken.

Start

Bij deelname van minimaal acht deelnemers.

Toelating 

Bij begeleiding van Jeugdscheidsrechters mimimaal 17 jaar en 21 jaar bij overige scheidsrechters;
je bent in het bezit van het Spelregelbewijs en hebt ervaring als KNKV-scheidsrechter;
je bent lid van het KNKV.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Het examen (Proeve van Bekwaamheid) bestaat uit de beoordeling (door de docent) van het door de cursist gemaakte logboek. Het logboek bevat tenminste twee rapporten van een in de praktijk begeleide verenigings- of jeugdscheidsrechter
Als de Proeve van Bekwaamheid als ‘niet voldaan’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op een herkansing. De kandidaat kan zich opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.
Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat Verenigingsbegeleider.

Kosten 

€ 75.00

Herkansing

Niet van toepassing

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen