KNKV-Waarnemer / Beoordelaar

Scheidsrechter waarnemen en het handelen analyseren of het functioneren van de scheidsrechter beoordelen en bespreken, beide elementen zijn de kern van de opleiding waarnemer of beoordelaar. Heb jij al geruime ervaring als scheidsrechter binnen het wedstrijdkorfbal is deze opleiding iets voor jou!
Wij verwachten van de Waarnemer / Beoordelaar dat men de ontwikkeling en leerproces van de scheidsrechter centraal stelt. Je bent ook bereid om naast waarnemen of beoordelen de rol als begeleider op te pakken bij scheidrechters in opleiding!

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Kijken en waarnemen;
  • Gebruik van formulieren;
  • Bespreken praktijkopdrachten;
  • Gesprekstechnieken;
  • Rubrics;
  • Geven en ontvangen van feedback.

Opleidingsduur

Als waarnemer volg je twee bijeenkomsten en ga je samen met de docent twee wedstrijden bezoeken. De beoordelaar volgt nog 3 bijeenkomsten en bezoekt minimaal twee wedstrijden samen met een ervaren beoordelaar. Tussen alle bijeenkomsten worden praktijkopdrachten uitgewerkt tot een portfolio.

Start

Bij 8 deelnemers 

Toelating

  • Vanaf de leeftijd 21 jaar;
  • De cursist moet in het bezit zijn van het spelregelbewijs;
  • De cursist is bereid actief deel te nemen aan alle cursusbijeenkomsten en alle opdrachten uit te voeren;
  • De cursist  heeft minimaal 15 wedstrijden gefloten in de wedstrijdcompetitie (senioren- of juniorenwedstrijden).

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Het examen (PvB) bestaat uit de beoordeling door de docent van het portfolio van de cursist. Diegenen waarvan het portfolio als voldoende wordt beoordeeld, ontvangen het certificaat KNKV-waarnemer/beoordelaar. 
Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan welk onderdeel/onderdelen van het portfolio verbeterd moet(en) worden.
Als ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld heeft de kandidaat geen recht op een derde beoordeling. De kandidaat kan zich opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld opnieuw te betalen.

Kosten 

Beoordelaar € 100,00
Waarnemer € 65,00
Ben je al waarnemer en wil je beoordelaar worden, zijn de kosten € 55,00

Herkansing

Ja

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen