Jurylid

Bij wedstrijden in de zaalcompetitie (in vastgestelde klassen) wordt gespeeld met de ‘schotklok’.  Kun jij de verantwoordelijkheid aan en wil jij toezien op een adequate invulling van taken rondom de jurytafel, behaal het certificaat Juryvoorzitter! 
 
Wij verwachten van de Juryvoorzitter dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het juist functioneren van de jurytafel als ook het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV. 

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Toelichting op relevante zaken
  • Verduidelijking functies Jurytafel
  • Behandelen van eventueel vragen of opmerkingen 

Opleidingsduur

De scholing bestaat uit een bijeenkomst die plaats vindt voorafgaand aan de zaalcompetitie. 

Start

Opleidingen worden aangeboden voor aanvang zaalcompetitie. 

Toelating

Je bent een officiële vertegenwoordiger bij de wedstrijd en moeten daarom lid zijn van het KNKV. Ook om de scholing te volgen moet men lid zijn van het KNKV.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Alleen de deelnemers die zich hebben aangemeld  (en dus ook betaald hebben)  en daadwerkelijk de scholing gevolgd hebben, ontvangen een certificaat Juryvoorzitter.

Kosten 

€ 15.00

Herkansing

Niet van toepassing

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen