Jeugdscheidsrechter (EF-jeugd en BCD-jeugd)

Lijkt het je een uitdaging om wedstrijden van de jeugd te fluiten? En kun je daarbij enthousiast te werk gaan? Is het antwoord op beide vragen ‘ja’, dan is Jeugdscheidsrechter echt iets voor jou! 
De opleiding Jeugdscheidsrechter is geschikt voor iedereen die in het bezit van het spelregelbewijs of basisopleiding B.
 
Wij verwachten van de Jeugdscheidsrechter de juiste houding en uitstraling. Maar zeker ook enthousiasme voor het spel, voor de spelers en voor alle anderen die bij het korfbal betrokken zijn. Met andere woorden: je bent een ambassadeur voor het KNKV en de korfbalsport!

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Pedagogische en psychologische aspecten van het begeleiden van jeugdploegen tijdens de wedstrijden;
  • De toepassing van de spelregels bij de jeugdwedstrijden;
  • Bestuursbesluit jeugdkorfbal;
  • Elementen die te maken hebben met sportief gedrag;
  • Het in de praktijk begeleiden van jeugdkorfbalwedstrijden.

Opleidingsduur

Als cursist start je na het bijwonen van de (verplichte) startersbijeenkomst met de opleiding. Je fluit, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider, zoveel jeugdwedstrijden (breedtekorfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk. 

Start

Bij 6 deelnemers 

Toelating

  • Je bent in het bezit van het Spelregelbewijs of daaraan gelijk gesteld diploma;
  • Als je examen wilt doen ben je in minimaal 15 jaar.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

Als jij en verenigingsbegeleider denken dat het niveau voldoende is, vraag jij een examen aan (Proeve van Bekwaamheid) bij de Districts Werkgroep Opleidingen (DWO). Jij dient, voorafgaand een portfolio in te leveren bij de DWO. Het examen bestaat uit het fluiten van één of twee halve (competitie)wedstrijden bij de E- of F-jeugd om het certificaat verenigingsjeugdscheidsrechter EF te kunnen halen. Voor het behalen van het certificaat verenigingsjeugdscheidsrechter BCD bestaat het examen uit het begeleiden van één of twee halve wedstrijden in competitieverband bij de B-, C-, of D-jeugd.  
Examen bestaat uit één of twee halve wedstrijden, afhankelijk van het resultaat van de eerste wedstrijd. Na de eerste halve wedstrijd wordt een beoordeling vastgesteld door de examinator aan de hand van vastgelegde criteria. Als voor het eerste deel alle onderdelen voldoende zijn, ben je geslaagd en hoeft er geen tweede examen af genomen te worden. Als voor het eerste deel vier of meer onderdelen onvoldoende zijn, dan ben je ongeschikt bevonden. Als voor het eerste deel één, twee of drie onderdelen onvoldoende zijn worden er door de examinator in overleg met jouw leerpunten geformuleerd waar je aan moet werken. Hierbij kan vastgelegd worden dat de tweede ronde niet eerder mag plaats vinden dan een bepaalde datum, om zo meer ervaring op te kunnen doen. De opgestelde leerpunten worden gecommuniceerd met de vereniging en met het KNKV. Bij de organisatie van het tweede examen (de herkansing)  (al dan niet door de zelfde examinator) zijn de aanbevelingen bij de betreffende examinator bekend. Voor het tweede examen ben je geslaagd als alle onderdelen voldoende zijn. In alle andere situaties ben je gezakt. Wanneer je  voor het tweede examen zakt, dien je indien gewenst het gehele traject opnieuw te volgen.

Kosten 

€ 45,00 per onderdeel

Herkansing

Ja

Cursusmateriaal

Aanmelden en betalen