Voorzitter District Oost Joop van Essen stopt

In 2009 werd Joop van Essen voorzitter van het District Oost. Volgend jaar zit zijn termijn erop als voorzitter van het District Oost, binnen het KNKV wordt er gewerkt aan een reorganisatie, waarbij de districten zullen worden opgeheven. Dat vindt Joop een mooi moment om te stoppen en was voor Ed Rijken een reden om hem een aantal vragen te stellen om een verhaal over zijn korfballeven te maken. Hier lees je het artikel van Ed Rijken.

Opleiding en werk
Joop werd geboren op 21 juli 1947 in Kootwijkerbroek, dat nu tot de gemeente Barneveld behoort. Na de lagere school heeft hij een paar jaar de ULO gedaan, hij heeft geen diplo­ma gehaald, maar daarna heeft hij nog 14 jaar drie avonden in de week allerlei cursussen gevolgd, zoals Avond Mulo, Meao, Levensmiddelen vakonderwijs, Slagers diploma, Recla­me schilderen enzovoort. In zijn 15e levensjaar ging hij werken bij Albert Heijn in Putten. Toen hij 24 jaar was werd hij de jongste bedrijfsleider van Albert Heijn. “Mijn eerste winkel waar ik leiding mocht geven was in Amersfoort, van 1972 tot 1976. Alles bij elkaar heb ik 47 jaar bij Albert Heijn gewerkt, de meeste jaren als supermarkt manager, maar de laatste jaren op ons Hoofdkantoor in Zaandam.”

Korfbalverenigingen
Via het schoolkorfbal werd hij op 11 jarige leeftijd lid van korfbalvereniging DWS in Kootwij­kerbroek. Korfbal was de enige sport in het dorp, dus keuze was er niet. “Ik was en ben een principieel zaterdag sporter en omdat mijn werk ook voor een belang­rijk deel op zaterdag was, heb ik zelf nooit zoveel gespeeld.” Zijn vrouw Hermien heeft hij niet op het korfbalveld leren kennen, maar zij heeft wel ge­korfbald, eerst bij DWS en later bij DKOD te Heelsum. In 1972 zijn Joop en Hermien ge­trouwd en woonden in Amersfoort, maar bleven bij DWS spelen. Na vier jaar verhuisden zij naar Renkum en werden daar lid van DKOD. Zeven jaar later zijn ze verhuisd naar Vaassen, waar ze nog steeds met grote tevredenheid wonen. Regio'72 werd toen hun korfbalvereniging. “Inmiddels zijn onze twee zonen ook bij Regio'72 gaan korfballen en korfballen ook drie van onze vier kleinkinderen, twee spelen bij Regio'72 en één speelt bij Devinco in Deven­ter, waar zijn vader en moeder ook lid zijn. Twee jaar geleden zijn we (de familie van Essen) nog uit geroepen tot de leukste korfbalfamilie van Nederland.”

Functies
Joop heeft vele functies vervuld: “Bij DWS ben ik vijf jaar voorzitter geweest, bij DKOD heb ik geen functie vervuld en bij Regio'72 was ik vijf jaar bestuurslid en twaalf jaar afgevaar­digde namens de regio Stedendriehoek, nu is dat de Bondsraad. Ik heb twaalf jaar het gro­te Internationale korfbaltoernooi, de  Word Cup onder 21 jaar in  Apeldoorn, mogen helpen organiseren. Ik was 23 jaar Bondsscheidsrechter en ben nu al weer 5 jaar beoordelaar. Sinds de oprichting van de Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC), nu 4 jaar geleden, ben ik daar lid van.” Joop werd door de DAV van district Oost in 2005 benoemd tot lid van verdienste omdat hij twaalf jaar actief was voor het Youth Word Cup toernooi en in die tijd ook afgevaardigde was.

Voorzitter van District Oost
In 2008 was bijna het gehele bestuur van District Oost opgestapt. Onder leiding van Henk Welmers werd toen gezocht naar nieuwe bestuursleden. “Ik ben toen gevraagd om de kar te gaan trekken met de nieuwe groep.” In 2009 werd hij dus voorzitter van District Oost. “Inmiddels is ook de rol van het District behoorlijk veranderd en bestond het bestuur de laatste jaren steeds uit vijf personen. In het voorjaar van 2021 zou mijn termijn er op zitten, maar door de reorganisatie zal het moment van stoppen een half jaar eerder zijn.”

Arine Schutte, secretaris van district Oost, vindt hem een heel betrokken voorzitter met veel kennis van zaken van het korfbal, eigenlijk in al zijn facetten. “Hij is en was een echte bestuurder, maar wist ook zeker hoe het er in de praktijk en op de velden aan toe gaat. Hij was ook altijd kritisch, maar niet op een negatieve manier, wist ook heel goed anderen te stimuleren en mee te nemen in zijn enthousiasme. Daarnaast is hij ook nog een hele aardige, belangstellende man.”

Verenigingskader consulent Job van Eunen heeft Joop als voorzitter meegemaakt en zegt: “Joop heeft zich meer dan 10 jaar lang volledig belangeloos met hart en ziel vrijwillig en op hoog niveau ingezet voor onze sport en in het bijzonder voor de verenigingen in district Oost. Joop is voor mij een groot voorbeeld van iemand die aandacht voor je heeft, betrokken is, je stimuleert en op een VEILIGE, GELIJKWAARDIGE manier enorm goed SAMEN werkt. Joop ‘werkte’ bijna fulltime als vrijwilliger voor onze sport en heeft altijd naar eer en geweten zijn stinkende best gedaan om verenigingen te helpen. Hij voelde zich nergens te ‘groot’ voor en gaf je altijd het gevoel dat je belangrijk was.

Dankzij onder ander zijn tomeloze inzet heeft district Oost als voorbeeld gediend voor het huidige beleid van vereniging centraal. De relatie aangaan en onderhouden met verenigingen is een groot talent van Joop en hij heeft hier een enorme bijdrage aangeleverd. Als bond hebben we gelukkig heel veel goede vrijwilligers en gelukkig ook heel veel die het vanuit de juist intenties en kernwaarden invullen, maar Joop is hierin, zonder iemand tekort te doen, één van de allerbesten geweest.”

Scheidsrechter
Joop is ook scheidsrechter geweest en vertelt hoe hij daartoe kwam: “Net als bij de meeste andere verenigingen was er bij Regio 72 ook een tekort aan scheidsrechters, dus in 1991 heb ik met nog een ander lid van de vereniging de scheidsrechterscursus gevolgd. Het fluiten heb ik met heel veel plezier gedaan, gemiddeld zo'n 25 wedstrijden per seizoen. In 2014 kreeg ik een nieuwe heup en toen was het scheidsrechteren afgelopen en ben ik toen gelijk een cursus als beoordelaar gaan doen.”

Korfbal
Joop vindt korfbal een mooie sport en vertelt waarom hij dat vindt. “Korfbal heeft mij altijd getrokken met name jongens/meisjes, hierdoor is de sfeer altijd anders dan bij niet gemengde sporten. Bij korfbal kan iedereen zich thuis voelen in wedstrijd- of breedtesport, maar ook bij 60 plus korfbal of G-korfbal en tegenwoordig ook steeds meer in het Beachkorfbal. Korfbal is een zeer complete sport met een zeer hoog technisch gehalte.”

Oostenwind
Als voorzitter schreef Joop altijd het voorwoord voor de digitale nieuwsbrief, Oostenwind. Nadat ik hem daarom had gevraagd kreeg ik vrij snel zijn tekst toegestuurd, waarin hij meestal actuele onderwerpen behandelde. Ik maakte kennis met Joop bij het jeugdtoernooi in Apeldoorn. Het contact was altijd heel prettig en hij was altijd bereid om te helpen.

Laatste woorden
“Ik heb het fantastisch gevonden om korfbal te promoten en waar mogelijk om de vereni­gingen samen te binden en te versterken en hen te kunnen vertegenwoordigen, omdat zij Zeist toch heel ver weg vinden. Volgend jaar zit mijn termijn erop als voorzitter van het Dis­trict Oost, maar op dit moment vindt er een reorganisatie plaats binnen het KNKV, de Dis­tricten worden opgeheven en dat is dan een mooi moment om te gaan stoppen. Ik hoop dat de verenigingen in District Oost het samen voor elkaar krijgen, al weet ik dat het voor veel verenigingen heel moeilijk is op dit moment. Maar wij hebben een mooie sport, dus er zijn en blijven ook altijd weer kansen om onze sport verder te ontwikkelen en te laten groeien. Ik wens iedereen waar ik in al die jaren fijn mee samen heb mogen werken het al­lerbeste toe. We komen elkaar vast nog wel eens tegen of op een van de velden of zalen waar ons mooie korfbal spel wordt gespeeld. Sportieve groeten van Joop van Essen.”

Naschrift
Mijn taak als redactielid van district Oost zit er nu ook op. De districten worden opgeheven en het KNKV heeft nu een eigen magazine. Ik heb het redactiewerk nu 24 jaar met veel plezier gedaan, ik begon in 1996 voor het Middelpunt van afdeling Midden Neder­land, na de reorganisatie voor district Oost, eerst met een katern in het NK en vanaf 2005 met een digitale nieuwsbrief, die we Oostenwind noemden. Na 60 nummers kon Oosten­wind, nu bijna twee jaar geleden, niet meer verschijnen en maakte ik zo nu en dan nog een artikel, die op de site van district Oost werd geplaatst. Met dit verhaal over Joop van Essen besluit ik mijn redacteurschap met dank aan iedereen die meegeholpen heeft.

Ed Rijken

Datum: 29 april 2020 uur

District Oost