Tweemaal Zes 50 jaar geleden opgericht

De Christelijke Korfbalvereniging Tweemaal Zes, afgekort TZ, werd op 12 juni 1968 officieel opgericht. Het 50-jarig jubileum is van 2 tot en met 9 juni jl. uitgebreid gevierd. Voorzitter Marcel Bos vertelde hoe dan gegaan is en kwam daarvoor op de racefiets van Maartensdijk naar Doorn.

Bos is sinds vorig jaar voorzitter van TZ en was daarvoor lid van de TC. Hij werd in 1979 lid van TZ toen hij 8 jaar oud was. Toen hij voor de tweede keer dezelfde blessure opliep, stopte hij met actief korfbal en ging meer vrijwilligerswerk doen bij TZ. In de tuin hadden we een goed gesprek, hij vertelde enthousiast over de club TZ.

Jubileum
Twee jaar geleden zijn ze bij TZ begonnen met allerlei acties om geld voor het jubileum in te zamelen. Het programma van het jubileum moest voor iedere leeftijd een evenement bevatten en het jubileum moest met een feest worden afgesloten, niet alleen voor leden maar ook voor oud-leden. De club van 66, waarover later meer, heeft een financiële bijdrage aan het jubileum geleverd.

Op zaterdag 2 juni, de laatste competitiedag, begon de feestweek na de laatste thuiswedstrijden van het vierde en vijfde team. Het was een gezellige avond met een pubquiz voor de A en B jeugd.

Maandag daarop was er een clinic voor de A en de B jeugd door hoofdtrainer Arjen van Ginkel en Oranje onder 19 speelster Renée van Ginkel.

Op woensdagmiddag was er een sport en spelcircuit voor E-en F-pupillen en alle kangoeroes. Daar de­den 63 jongelui aan mee. Na afloop gingen ze met z’n allen iets lekkers eten. Daarna was de prijsuitreiking. Woensdagavond vond het jaarlijkse combitoernooi plaats.

Vrijdag was er een denk en doe activiteit voor de C- en D-jeugd.

Als afsluiting was op zaterdag 9 juni de hele dag feest. De dag begon om acht uur met een ontbijt dat doorliep tot half tien, iedereen kon aanschuiven wanneer het haar of hem uitkwam. Marcel: “Om kwart voor zes werd alles klaar gezet Het was een mooi gezicht om al die clubmensen te zien.”

Om kwart voor tien werd met de hele vereniging bijgaande foto gemaakt.

Daarna was de verkiezing van de beste bakker van TZ bakt. Er waren ruim 20 taarten ingediend en de jury, bestaande uit erelid Riet Rozenbeek en Gijsbert de Rooij, koos de taart met de kleuren van TZ. Ver­volgens werden alle taarten genuttigd.

Vanaf tien uur werd er door de jongste leden, de kangoeroes, F en E, een kindercircus voorbereid, waar­bij de kinderen onder professionele begeleiding allerlei kunststukjes instudeerden. Na twaalf uur was de uitvoering voor alle ouders en overige leden, het werd een weergaloze voorstelling. Intussen streden alle andere leden in een tienkamp waar op allerlei vlakken de krachten konden worden gemeten. Tijdens de circusvoorstelling was er een pauze in de tienkamp.

Om vier uur was de tienkamp afgelopen en kon iedereen zich opfrissen voor het grandioze feest van die avond, onder begeleiding van een fantastische band en dj. “Het was een fantastische avond,” glunderde Marcel. Op de site van TZ staan twee leuke films van het jubileum.

De jubileumcommissie en het bestuur hebben tijdens een diner in de kantine het feest geëvalueerd. Van het jubileum is een draaiboek gemaakt voor komende jubilea

Oprichting
In 1968 wilde de leraar Nederlands Jan de Bruin een korfbalclub in Maartensdijk oprichten en vroeg veel van zijn leerlingen om mee te doen, onder hen Henny Kreuger, later na haar huwelijk met Gijsbert de Rooij, Henny de Rooij. Tijdens de oprichtingsvergadering op 17 mei werd zij benoemd tot wedstrijdsecretaresse. De officiële oprichting was op 12 juni. De naam Tweemaal Zes is gekozen omdat er zes dames en zes heren in één team speelden, er werd toen nog in drie vakken gespeeld. Een actualisering van de naam in verband met het spelen in twee vakken vindt niemand in de vereniging nodig. De clubkleuren oranje en wit werden gekozen omdat de clubs in de omgeving die kleuren niet hadden.

Leden
TZ begon met één team van 8 dames en 8 heren, maar na drie weken stopten een paar oudere leden die niet meer wilden korfballen met mensen die nog nooit gekorfbald hadden. Toen het bestuur de leeftijd van 16 naar 14 jaar verlaagde kreeg de club voldoende leden om verder te gaan. Al snel volgde een tweede team. In 1979 had TZ erg veel jeugd, waarvoor te weinig trainers waren, dus moest er een ledenstop worden ingesteld. Nu is TZ gegroeid tot zo'n 275 leden. De club heeft nu 5 senioren teams, 2 midweek teams en 12 à 14 recreanten. De jeugd is verdeeld over 2 A, 2 B, 2 C, 3 D, 3 E en 3 F teams en een 30 tal Kangoeroes. Ook komen er nieuwe leden uit het schoolkorfbal dat in september plaats vindt, omdat dan de mensen enthousiast blijven en nieuwe leden meteen kunnen spelen.

Kader
De commissies zijn nergens onderbezet. “We geven de mensen de ruimte om dingen te doen en betrek­ken hen er bij. We hebben sinds vorig jaar twee vrijwilligers coördinatoren en deze dames zijn de spin in het web om vrijwilligers te zoeken en te helpen.”

Henny de Rooij-Kreuger is vanaf de oprichting lid van TZ en is in de vereniging niet meer weg te denken. Zij heeft naast haar taak als wedstrijdsecretaresse nog veel meer gedaan voor de club. Zij is nog steeds actief en zorgt in het wedstrijdsecretariaat voor de senioren, de midweek, de recreanten en de kangoe­roes en in de jeugdcommissie voor activiteiten voor de jeugd, zij is de vraagbaak voor iedereen in TZ.

Sportief
In 2009 werd het eerste team kampioen in de zaal en promoveerde naar de hoofdklasse. In het eerste seizoen werden ze derde, één punt achter DVO en kampioen KVS.  Marcel: “In dat jaar is alles gaan lukken, korfbal ging in Maartensdijk leven en de sporthal zat vol en dat is nog steeds. De vriendschap in onze club is onze grote kracht. De senioren spelers geven bijna allemaal training aan de jeugd. De sectiespelers doen dit samen met een jonge trai­ner. Ook leiden we veel jeugdspelers op om te fluiten.”

Het team speelde drie jaar in de Hoofdklasse zaal, degradeerde, maar werd vorig seizoen weer kampioen. Het speelde slechts één jaar in de Hoofdklasse, het team is het afgelo­pen seizoen gedegradeerd uit de Hoofdklasse. op het veld speelt het eerste team voor het vijfde seizoen in de Hoofdklasse.

TZ heeft veel scheidsrechters, die meer fluiten dan de club verplicht is. Zij fluiten dan ook voor DOS W, NOVA en Eemvogels. Alle scheidsrechters krijgen van de vereniging een scheidsrechtertenue.

Communicatie
De communicatie naar de leden gaat via de website en daarnaast via het weekbericht waarin alles staat wat actueel is. Het weekbericht wordt via de mail naar de le­den verzonden. Een enkeling krijgt een papieren exemplaar. Actuele zaken gaan via een TZ app bericht.

Ambitie
De ambitie is om de vereniging financieel gezond te houden en te zorgen voor ledenbehoud. Het bestuur maakt het beleid en wil nadenken over dingen die in de toekomst moeten worden gerealiseerd, een droom is een eigen hal. De commissieleden zorgen voor de uitwerking van het beleid. “We willen klaar zijn voor de toekomst. Het bestuur wil alles goed van te voren regelen, de commissies voeren het uit en weten dan wat er moet gebeuren.”

Accommodatie
Met ingang van het seizoen '93-'94 werden de velden aan de Dierenriem in gebruik genomen. Daar speelt TZ nu nog steeds. Een prachtige locatie tussen andere sportverenigingen met een eigen kantine, met zes kleedkamers en 2 scheidsrechterkamers. Aan de kantine is een overdekking gebouwd.

Op de kantine zijn in juni jl. 30 zonnepanelen aangebracht, zodat TZ selfsupporting is.

In 2001 kreeg de vereniging het eerste kunstgrasveld, tien jaar later kwam daar een tweede kunstgras­veld bij. Nu de velden kleiner zijn geworden is het kunstgras aangepast aan de nieuwe afmetingen en heeft TZ de beschikking over drie kunstgrasvelden. Dankzij de club van 66 zijn er twee scoreborden aangebracht, één voor het hoofdveld en de ander voor de beide andere velden.

TZ heeft daarnaast ook nog grasvelden waarop 7 tot 8 velden uitgelegd kunnen worden. “Genoeg velden voor een eventuele NK,”zegt Marcel.

In de zaalcompetitie speelt TZ in de sporthal te Maartensdijk die gedeeld moet worden met DOS Westbroek. “TZ heeft dan ook uren te kort voor de trainingen. Er zijn weinig mogelijkheden, daarom moet ook worden gedacht aan een eigen sporthal,” denkt Marcel hardop. De contacten met de mensen van de gemeente De Bilt zijn goed.

Hoofdsponsor
De hoofdsponsor van de seniorenselectie van Tweemaal Zes is sinds juli 2018 QueSolar / QuelLED, dit bedrijf plaatste recent de zonnepanelen.

In het nieuwe seizoen worden alle teams in nieuwe kleding van Muta gestoken.

Club van 66
De Club van 66 is een club van mensen en bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen en Tweemaal Zes steunen met een financiële bijdragen van €66,- per seizoen of jaar. Deze financiële bijdra­ge stelt de vereniging in staat om extra projecten uit te voeren. De Club van 66 is in 2009 tijdens de le­denvergadering officieel opgericht. In een jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden van de Club van 66 wordt gestemd over de bestemming van de gespaarde gelden, dit jaar werd de aanschaf van de zonnepanelen mogelijk. In de kantine van Tweemaal Zes hangt een bord met de namen van alle 53 deelnemers van de Club van 66. Een digitale versie staat op de website.

Jeu de boules
Bij TZ is het mogelijk om het gehele jaar door jeu de boules te spelen. Hiervoor is er een speciale vereni­ging opgericht genaamd 'Onderhands'. Gespeeld wordt op dinsdag- en vrijdagochtend. Een andere moge­lijkheid is om op de trainingsavonden van TZ een balletje te gooien, maar leden van de vereniging 'On­derhands' gaan voor.

Tot slot
Tot slot zegt Marcel: “We zijn een korfbalvereniging met veel gezelligheid en vriendschap. Iedereen moet evenveel ruimte krijgen en dat lukt. Er is veel saamhorigheid. Dat is TZ ten voeten uit.”

Ed Rijken

 

Datum: 17 november 2018 - 09:00 uur

District Oost