Nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor sportorganisaties

Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd. Dat houdt onder andere in dat over de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties in veel gevallen geen btw meer hoeft te worden afgedragen. Als gevolg hiervan kan er ook geen btw meer worden teruggevraagd over investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs. Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. En die is voor meer clubs interessant dan alleen voor clubs, die in het verleden van de sportvrijstelling gebruik maakten.

Verenigingen komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook als jouw vereniging nooit de mogelijkheid had om btw te verrekenen, kun je nu wel gebruik maken van de nieuwe regeling! Je kunt profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Om je op weg te helpen en je een beeld te geven van wat de veranderingen voor jouw vereniging kunnen betekenen zijn hier drie casestudies uitgewerkt.

Lees hier meer over de nieuwe subsidieregeling.

Datum: 13 december 2018 - 11:22 uur

Accommodatie Bestuurders