Invulformulier licenties Buma/Sena/Videma

Wij verzoeken je vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen. De gegevens die via het formulier worden opgegeven worden alleen gebruikt voor de werkzaamheden rondom de licenties auteursrechten muziek en beeld. Deze gegevens zullen worden gedeeld met Buma, Sena en Videma om tot het juiste bedrag met een juiste licentieafgifte te komen.

Indien ja, ga naar vraag 4. Indien nee, ga naar vraag 6.
Indien ja, ga naar vraag 5. Indien nee, ga naar vraag 6.

Achtergrondmuziek
Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht op een constant en niet op de voorgrond tredend geluidsniveau, welke muziek er toe dient om sfeer te verhogen.

Indien ja, ga naar vraag 7. Indien nee, ga naar vraag 11.
Het aantal m² van de ruimte waar de achtergrondmuziek hoorbaar is, dat kan dus ook een terras zijn.
Indien ja, ga naar vraag 10. Indien nee, ga naar vraag 11.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld achtergrondmuziek voor en na de wedstrijden. Indien ja, ga naar vraag 12. Indien nee, ga naar vraag 14.

Amusementsmuziek
Onder amusementsmuziek wordt verstaan: door levende krachten uitgevoerde muziek (geen concertmuziek) en/of langs mechanische weg voortgebrachte muziek die wordt verzorgd door een live band of discjockey en/of waarop gedanst wordt.

Indien ja, ga naar vraag 15. Indien nee, ga naar vraag 21.

Bedragen van Buma, Sena en Videma zijn jaarbedragen. Wijzigingen kunnen 1x per jaar vòòr 1 november worden doorgegeven voor het nieuwe kalenderjaar. Er is geen restitutie mogelijk bij wijzigingen die plaatsvinden binnen de betaalperiode (van 1 januari - 31 december)

Als je nog opmerkingen hebt, kun je die hier kwijt.

Vertonen jullie televisiebeelden in de kantine? Let op met FOX Sports! In veel sportkantines worden regelmatig televisiebeelden vertoond. Het is een leuke manier om je leden gezellig in de kantine te houden. Een abonnement op FOX Sports kun je afsluiten via je TV-aanbieder. Dit reguliere abonnement mag alleen privé gebruikt worden.

Het in een openbare gelegenheid uitzenden van FOX Sports zonder de vereiste FOX Sports Zakelijke licentie is illegaal en strafbaar. We maken u erop attent dat FOX Sports geen onderdeel uitmaakt van de Videma-vergunning. FOX Sports voert intensieve controles uit op het onrechtmatig vertonen van FOX Sports. De rechter heeft recent bepaald dat FOX Sports hiervoor boetes kan opleggen van minimaal €5.000. Aangezien deze licentie alleen af te sluiten is in combinatie met een Fox Sports abonnement is dit helaas niet via het KNKV te regelen.

Kijk hier voor meer informatie.