Aanmelden externe coaches

Coaches van teams die niet lid zijn van de eigen vereniging moeten aangemeld worden via dit formulier. De medewerkers van het Bondsbureau voegen deze coaches dan toe aan de veld- en zaalteams. Voorwaarde is wel dat het DWF van de betreffende wedstrijd nog niet geopend is. Dat kan vanaf 7 dagen voor de wedstrijddatum. 

De informatie in dit formulier wordt alleen voor het toevoegen van coaches gebruikt. Daarna wordt de informatie verwijderd.