Betaling kosten

Het beroepschrift wordt - ingevolge artikel 32-3b TR - pas in behandeling genomen nadat door betrokkene of zijn vereniging een bedrag van vijftien rekeneenheden (voor 2018: een rekeneenheid is € 5,95; dus: € 89,25) aan het KNKV is betaald. De betalingstermijn eindigt veertien dagen na ontvangst van het beroepschrift. Hoe eerder er is betaald des te eerder de commissie inhoudelijk aan de slag kan gaan. Deze informatie staat ook onderaan de uitspraak van de Tuchtcommissie.

Indien de Commissie van Beroep tot vrijspraak, schuld zonder straf of een lagere straf besluit, dan krijgt betrokkene het bedrag terug. In dat geval vervallen de door de tuchtcommissie in rekening gebrachte behandelingskosten. Blijft in beroep de uitspraak in stand of wordt de straf verzwaard, dan vindt er uiteraard geen restitutie plaats en blijven genoemde behandelingskosten in stand.

In het geval het een beroep van een vereniging betreft, dient uitsluitend “de vereniging” het voorgeschreven bedrag van vijftien rekeneenheden te voldoen. In de regel zal dit door de penningmeester gebeuren.