Motivatie beroepschrift

Een beroepschrift dient gemotiveerd te zijn (artikel 13-5 TR). Beroep instellen zonder motivatie of uitsluitend met als reden “dat de straf zo hoog is” zal niet leiden tot een inhoudelijke behandeling, maar tot een formele niet-ontvankelijkverklaring.

Indien het er naar uitziet dat het niet lukt om binnen de beroepstermijn een gemotiveerd beroepschrift in te zenden is het verstandig – binnen die termijn, al dan niet in overleg met de Commissie van Beroep – een pro forma-beroepschrift te sturen. De commissie bepaalt dan de termijn, waarbinnen het beroepschrift dient te worden aangevuld en wanneer de aanvulling in bezit van de commissie moet zijn. Wordt beroep ingesteld, dan dient het pro forma-beroepschrift te worden aangevuld met de beroepsgronden binnen de door de commissie gestelde termijn.

De termijn van betaling van de voorgeschreven vijftien rekeneenheden gaat – in dit geval – lopen op de dag na ontvangst van het pro forma-beroepschrift.

Iemand, die in beroep gaat, kan verklaringen van getuigen meezenden. In het beroepschrift verwijzen naar een getuige is te weinig. Het is tevens mogelijk om het beroep te ondersteunen met beeldmateriaal (foto’s; film; video; dvd e.d.); in dat geval moet dit materiaal in viervoud worden aangeleverd bij het bondsbureau. Is het een digitale bijlage, die kan worden doorgezonden, dan kan met één exemplaar worden volstaan De commissie bepaalt of dergelijk beeldmateriaal op authenticiteit moet worden onderzocht, bijvoorbeeld om daar anderen, zoals de scheidsrechter en de andere ploeg bij te betrekken.