Beroepstermijn

Volgens artikel 32-3a TR dient het beroep schriftelijk binnen één week na de dag van de verzending van de schriftelijke uitspraak van de Tuchtcommissie in het bezit te zijn van het bondsbureau.

Indien een beroepschrift te laat wordt ontvangen en daar geen geldige redenen voor zijn wordt appellant (dat is de indiener van het beroepschrift) in zijn beroep, zoals dat heet, niet-ontvankelijk verklaard. Er vindt geen inhoudelijke behandeling plaats.