Leden van de Commissie van Beroep

Mr. J.L. Naves, algemeen voorzitter, jl.naves@pelsrijcken.nl
mw. M. de Kock-Molendijk, plv. voorzitter, maaike_dekock@hotmail.com
J. van Zomeren, secretaris, lid, jan.van.zomeren@hetnet.nl
Chr. Koerten, lid
W. van der Heijden, lid
H.J. van der Woude, lid
B. ter Weel, lid
D. van der Plicht, lid