Beroep

Artikel 32 van het tuchtreglement bepaalt dat van de uitspraak van de tuchtcommissie, dat het ten laste gelegde geheel of gedeeltelijk is aangetoond, de betrokkene in beroep kan komen bij de commissie van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld bij vrijspraak of tegen een straf, opgelegd naar aanleiding van een boeking. Alleen de betrokkene – degene, die gestraft is – kan in beroep en dus niet zijn vereniging of iemand anders. 

Op de pagina's over de Commissie van Beroep staat meer informatie over het instellen van een beroep.

******************

Bij de informatie over de ‘Commissie van beroep’ op deze site staat de notitie Informatie over instellen van beroep. Daarin is alle informatie te vinden over de wijze van in beroep gaan, de procedure, de afhandeling et cetera, zowel voor de beroepsprocedure van personen als van verenigingen (wedstrijdzaken).