Niet (kunnen) leveren van een scheidsrechter

Als bij aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter ontbreekt en ook bij het uitvallen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd is de thuisclub in uiterste instantie ervoor verantwoordelijk dat iemand anders de wedstrijd leidt. Deze aangewezen arbiter moet aan twee eisen voldoen: KNKV-lid zijn en ten minste 17 jaar zijn. De thuisclub heeft voor de aanwijzing van een vervangende scheidsrechter dertig (bij veldkorfbal) of vijftien (bij zaalkorfbal) minuten de tijd.

Als de thuisclub niet aan deze eis kan voldoen en de wedstrijd daardoor niet gespeeld danwel gestaakt wordt, doet het bondsbestuur daarvan aangifte bij de tuchtcommissie. Die legt na behandeling bij vastgestelde schuld een straf op.

De tegenpartij is gehouden onder de door de thuisclub aangewezen scheidsrechter te spelen. Zij kan geen eisen stellen over het gewenste niveau van de arbiter. Weigert de tegenpartij onder de als vervanger aangewezen scheidsrechter te spelen, dan wordt zij geacht niet te zijn opgekomen en wordt de procedure van niet-opkomen in gang gezet.