Gestaakte wedstrijd

In geval van onregelmatigheden en overtredingen van de wedstrijdbepalingen (artikel 46 reglement van wedstrijden, waaronder staking wedstrijd) heeft de vereniging de verplichting er ongevraagd zorg voor te dragen dat de aanvoerder een (uitvoerige) verklaring inzendt aan het bondsbureau te Zeist (tuchtcommissie@knkv.nl). Deze verklaring moet op de tweede werkdag na de wedstrijd in het bezit zijn van het bondsbureau. Bij jeugdwedstrijden kan in plaats van de aanvoerder de leider van de ploeg de verklaring schrijven.

Bij het niet op tijd inzenden van een verklaring volgt oplegging van een boete van 5 rekeneenheden. De desbetreffende vereniging wordt dan alsnog in de gelegenheid gesteld om binnen 2 x 24 uur een verklaring van de aanvoerder op te (laten) sturen. Is dit dan nog niet gebeurd, dan wordt de boete verhoogd tot 10 rekeneenheden.

Het komt nogal eens voor dat de scheidsrechter van een gestaakte wedstrijd aan de aanvoerders laat weten dat zij niets hoeven te doen, omdat hij wel melding van het incident zal maken. Die scheidsrechter zit dan fout met als mogelijk gevolg dat de club de dupe daarvan wordt. Immers, het bondsbureau zal ongetwijfeld de bovengenoemde boetes opleggen en een beroep van de vereniging op de onterechte uitspraak van de scheidsrechter leidt tot niets.

De wedstrijdkamer zal vervolgens aan de hand van de verklaringen vaststellen wie schuldig is aan het staken van de wedstrijd en daarvoor al dan niet straffen opleggen.